Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA O IZMENAMA I DOPUNI UREDBE O POSTUPKU ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA ISPLATU DEVIZNE ŠTEDNJE GRAĐANA: Pomereni rokovi za isplatu devizne štednje građana na 23. decembar 2019. godine


Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o izmenama i dopuni Uredbe o postupku za utvrđivanje prava na isplatu devizne štednje građana ("Sl. glasnik RS", br. 61/2019).

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 22. jula Zakon o izmenama i dopuni Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ ("Sl. glasnik RS", br. 52/2019). Time su izmenjene i dopunjene odredbe važećeg Zakona, koji je donet u izvršavanju obaveza Srbije u skladu sa presudom Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Alić i drugi protiv Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Slovenije i Makedonije.

Najvažnije izmene u Zakonu odnose se na produžetak propisanog roka za odlučivanje Uprave za javni dug po podnetim prijavama potraživanja sa 23. juna 2019. godine na 23. decembar 2019. godine. Takođe, smanjuje se broj polugodišnjih rata sa deset na osam i pomera početak isplate prve rate za šest meseci, odnosno sa 31. avgusta 2019. godine na 28. februar 2020. godine.

Imajući u vidu predlog za produženje roka za odlučivanje po podnetim prijavama potraživanja menjaju se rokovi za naplatu obveznica i to tako što se odlaže početak roka isplate obveznica koje dospevaju, počev od 28. februara 2020. godine i zaključno sa 31. avgustom 2023. godine, tako da će štediše u kraćem roku ostvariti svoje pravo.

Pomeranje rokova je posledica nemogućnosti da štediše pribave neophodnu dokumentaciju od nadležnih institucija u bivšim republikama do 23. juna 2019. godine i steknu pravo na isplatu stare devizne štednje.

Na većinu pristiglih prijava, Ministarstvo finansija - Uprava za javni dug je od štediša zatražila dopunu dokumentacije koja neblagovremeno stiže i skraćuje rok u kome je potrebno utvrditi pravo na isplatu devizne štednje i utvrditi stanje duga po štednji.

Poziv se odnosi na državljane bivših republika SFRJ, osim Republike Srbije, koji su do 27. aprila 1992. godine položili deviznu štednju u svim srpskim bankama, bez obzira na mesto u kom se filijala nalazila, i srpske državljane, koji su do 27. aprila 1992. godine položili deviznu štednju u filijalama srpskih banaka koje su se nalazile na teritorijama bivših republika SFRJ.

Donetim podzakonskim aktom, Uredbom o postupku za utvrđivanje prava na isplatu devizne štednje građana bliže se uređuje postupak za utvrđivanje prava na isplatu devizne štednje građana.

Izvor: Vebsajt Blic, 31.08.2019.
Naslov: Redakcija