Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O ULAGANJIMA: TS UKAZUJE NA RIZIKE OD KORUPCIJE, IZMEđU OSTALOG JER NACRT ZAKONA PREDVIđA DA SE PROTIV REšENJA KOJIM SE ODBIJA PRISTUP INFORMACIJAMA IZ INVESTICIONOG PROGRAMA ILI POSEBNOG INVESTICIONOG UGOVORA NE MOżE IZJAVITI żALBA, VEć SAMO POKRENUTI UPRAVNI SPOR


Nevladina organizacija Tranasparentnost Srbija (TS) saopštila je da Nacrt zakona o ulaganjima, koji je pripremilo Ministarstvo privrede, nosi brojne rizike od korupcije i ograničavanja pristupa informacijama ili potpunog skrivanja podataka o ekonomskim sporazumima.

Kako se navodi u saopštenju, TS je o tome da se Zakon o ulaganjima uopšte priprema saznalo iz analize koju je objavila Agencija za borbu protiv korupcije, kojoj je Nacrt bio dostavljen.U toj analizi Agencija je, ističe se, utvrdila brojne rizike od korupcije, između ostalog preširoka diskreciona ovlašćenja za zaključenje posebnog investicionog ugovora, neusaglašenost sa odredbama važečih zakona, nepostojanje rokova i sankcija, korišćenje nepreciznih formulacija.

Od 52 člana Nacrta zakona, Agencija je identifikovala rizike od korupcije u 21 članu i preporučila da se nedostaci otklone.

TS, navodi se u saopštenju, ističe težnju da se ograniči pristup informacijama. Tako je članom 25. Nacrta zakona predviđeno da se protiv rešenja kojim se odbija pristup informacijama iz investicionog programa ili posebnog investicionog ugovora ne može izjaviti žalba, već samo pokrenuti upravni spor.

 Podseća se da Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ("Sl. glasnik RS", br. 120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010) predviđa žalbu Povereniku kao pravilo i da su izuzetak samo situacije kada zahtev odbija neki od šest visokih organa koji su posebno imenovani.

 Prema TS, unošenje odredbe da se protiv rešenja kojim se odbija pristup informacijama iz investicionog programa ili posebnog investicionog ugovora ne može izjaviti žalba u Nacrt zakona o ulaganju je "pre svega želja da se neki tražioci obeshrabre".

 "Naime, pokretanje upravnog spora je formalnije, nosi određene troškove, ne može se odmah pokrenuti upravni spor u slučaju "ćutanja uprave". Vođenje upravnog spora obično uzima i više vremena nego postupanje po žalbi. Međutim, za slučaj da ni to ne obeshrabri tražioca, ova odredba će u potpunosti isključiti iz procesa odlučivanja Poverenika ", ističe TS.

Ističe se da ne bi trebalo dopustiti da ova odredba postane deo pravnog sistema, imajući u vidu ne samo pravo javnosti da zna već i očuvanje jedinstva pravnog poretka.

Izvor: Vebsajt Blic, 02.09.2015.