Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU: ROK ZA NOSTRIFIKACIJU DIPLOME 90 DANA, OD DANA PRIJEMA UREDNOG ZAHTEVA. KADA SE PRIZNA DIPLOMA, A NEMA JE U LISTI ZVANJA, TO SE ZVANJE AUTOMATSKI UVRSTI U LISTU, SA KOMPETENCIJAMA KOJE DONOSI SVRšENI STUDENT


Centar u kome će naši mladi stručnjaci sa završenim fakultetom u inostranstvu moći da nostrifikuju diplomu radi zapošljavanja u Srbiji, počeće da radi 1.oktobra 2015. godine, a iz Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja najavljuju da će postupak priznavanja diploma biti brži, jeftiniji i lakši.

Priznavanje diploma radi zapošljavanja do sada je bilo povereno univerzitetima i dešavalo se da nostrifikacija strane isprave ne može da se završi na primer na državnoj visokoškolskoj ustanovi ali uz visoku cenu može na privatnoj.

Takođe, postupak je ponekad trajao godinama, pa su mnogi mladi, odlični studenti, odustajali od povratka u Srbiju.

ENIC/NARIC Srbija (Centar za informisanje o priznavanju inostranih visokoškolskih isprava i priznavanje u svrhu zapošljavanja), posebna je jedinica pri Ministarstvu i zvanično će početi da radi početkom oktobra, dok će akademsko priznavanje, u svrhu daljeg obrazovanja, ostati u nadležnosti univerziteta.

"Očekujemo da će rok priznavanja biti znatno kraći", rekla je državni sekretar Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Zorana Lužanin i podsetila da je Zakonom o visokom obrazovanju ("Sl. glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007 - autentično tumačenje, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 - autentično tumačenje i 68/2015) rok za priznavanje diplome 90 dana, od dana prijema urednog zahteva.

Lužanin najavljuje da će i cena postupka priznavnaja biti neuporedivo manja.

Do sada su studenti za tu stavku izdvajali od nekoliko hiljada dinara do nekoliko hiljada evra, pa je za fakultete to bio dobar izvor prihoda. Lužanin ističe da je osim rokova i cene, problem bio i što se prilikom priznavanja tražio isti ili sličan studijski program.

Lužanin je i istakla da će u samom postupku nostrifikacije raditi, između ostalih, ocenjivači studijskog programa.

Po pravilniku, koji treba da bude donet narednih sedam do deset dana, biće preporuka da ocenjivači budu sa tri različita univerziteta.

Takođe, predviđeno je, kada se prizna diploma, a nema je u listi zvanja, da se to zvanje automatski uvrsti u listu, sa kompetencijama koje donosi svršeni student, rekla je Lužanin i dodala je u toku obuka za ocenjivače.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 02.09.2015.