Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O UPISU UČENIKA U SREDNJU ŠKOLU: UVODI SE RANGIRANJE KANDIDATA ZA UPIS U GIMNAZIJU I STRUčNU čETVOROGODšNJU šKOLU. PRAVO NA UPIS IMAćE KANDIDATI SA NAJMANJE 50 BODOVA


 Pravilnik o upisu učenika u srednju školu ("Sl. glasnik RS", br. 41/2014, 37/2015, 46/2015 i 75/201 - dalje: Pravilnik) uvodi rangiranje kandidataza upis u gimnaziju i stručnu četvorogodšnju školu. Pravo na upis imaće kandidati sa najmanje 50 bodova.

Pravilnika predviđa je da se redosled kandidata za upis u gimnaziju i stručnu školu u četvorogodišnjem i trogodišnjem trajanju utvrđuje na osnovu uspeha na završnom ispitu, opšteg uspeha od VI do VIII razreda osnovne škole.

Redosled kandidata za upis u škole za koje se polaže prijemni ispit utvrđuje se na osnovu uspeha na završnom ispitu, opšteg uspeha od VI do VIII razreda osnovne škole, uspeha na prijemnom ispitu, rezultata postignutih na takmičenjima učenika osmog razreda osnovne škole, navodi se u Pravilniku.

Učenik može da ostvari ukupno najviše 100 bodova, a pravo na rangiranje za upis u gimnaziju i stručnu školu u četvorogodišnjem trajanju stiče kandidat koji ima najmanje 50 bodova.

Sve petice iz prethodnog školovanja do sada su donosileukupno 70 poena, dok su testovi iz srpskog jezika, matematike i kombinovanog testa nosili još 30 bodova (10 po testu). Učenici su do sada raspoređivani u škole na osnovu bodova, njihove liste želja i broja slobodnih mesta, a upisni prag nije postojao.

Izvor: Vebsajt Blic, 02.09.2015.