Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O LOKALNOJ SAMOUPRAVI: Opštine obavezne da organizuju javne rasprave pre odluke o ulaganjima u projekte


Opštine će morati da čuju glas građana, makar kada odlučuju u šta će investirati. Zakonom o lokalnoj samoupravi ("Sl. glasnik RS", br. 129/2007, 83/2014 - dr. zakon, 101/2016 - dr. zakon i 47/2018), gradovi i opštine su obavezni da organizuju javne rasprave i uzmu u obzir stav svojih žitelja prilikom planiranja budžeta, pre svega - ulaganja. Pojedine opštine već praktikuju anketiranje, ali većina će morati da nađe najefikasniji način da otkrije volju građana.

Vranje je nedavno organizovalo javno izjašnjavanje o tome kako treba utrošiti novac od nagradne igre "Uzmi račun i pobedi".

- Postoje razni načini da se građani motivišu i uključe u proces odlučivanja - kaže Slobodan Milenković, gradonačelnik Vranja. - To su javne rasprave, koje organizujemo u mesnim zajednicama, i anketiranje. Vrlo je bitan direktan kontakt sa građanima jer u neposrednom razgovoru sa njima dobijamo potrebne podatke o njihovim potrebama, što nam je vrlo bitno prilikom kreiranja budžeta, i svih drugih strateških dokumenata, kao što, je recimo, Plan kapitalnih investicija. Građani na prvom mestu traže ulaganja u putnu infrastrukturu, ali ne zaostaju ni druge oblasti. Primera radi, gradićemo novi vrtić u jednom od gradskih naselja jer za tim postoji realna potreba građana. Završavamo i novi hirurški blok.

Kroz saradnju Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, švajcarskog projekta "Reforma poreza na imovinu" i Stalne konferencije gradova i opština, 44 opštine u Srbiji, u kojima se ovaj projekat sprovodi, osim ažuriranja baze podataka o nekretninama, radi se i na podsticanju unapređenja komunikacije sa građanima. Cilj je da se što više njih uključi u proces donošenja odluka, bitnih za funkcionisanje lokalnih samouprava.

- Naše iskustvo sugeriše da politička volja za ovakvim promenama ne nedostaje. Ostaje pitanje, međutim, da li su građani Srbije koji nemaju ovakvu vrstu kulturološkog i političkog iskustva, u atmosferi umanjenog poverenja u demokratske procese, spremni ili ne za nove poteze lokalnih vlasti u Srbiji - smatra Branislav Milić, iz programa Vlade Švajcarske "Reforma poreza na imovinu". - Da bi odgovor bio pozitivan, i da bi se razvilo poverenje građana u sopstveni uticaj, neophodno je da vlasti, pored neminovnih unutrašnjih reformi, počnu da tretiraju građane više kao partnersku stranu u razvoju, a manje kao biračko telo.

Opština Vrnjačka Banja pripremila je i akcioni plan za uključivanje građana u donošenje odluka o trošenju prihoda prikupljenih od poreza i taksi.

- Izmenama i dopunama Zakona jača se uloga građana u postupcima donošenja odluka jedinica lokalne samouprave - kaže Boban Đurović, predsednik Opštine Vrnjačka Banja. - Postoje primeri da se statutima opština utvrđivao neprimereno visok procenat koji je bio i do 25 odsto birača, a sada je to zakonom ograničeno na pet odsto od ukupnog broja građana sa biračkim pravom.

Uticanje na to za šta će se izdvajati novac motiviše građane da uredno plaćaju porez, ali samo delimično. - Svakako da utiče jer je u celom procesu odlučivanja najbitnija realizacija investicija - kaže gradonačelnik Vranja Slobodan Milenković. - No, poreski moral nije još uvek na zavidnom nivou, i tome se mora posvetiti pažnja. Mora se raditi na podizanju svesti o značaju izmirenja poreskih obaveza, ali i trošenja sredstava.

Izvor: Vebsajt Novosti, S. Bulatović, 02.07.2018.
Naslov: Redakcija