Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

U PRIPREMI NACRT NOVOG ZAKONA O PLATNIM USLUGAMA: Novim Zakonom biće ograničene cene bankarskih usluga i visina provizije, dok će sve naknade koje banka naplaćuje klijentima postati jasno vidljive. NBS će svojoj internet prezentaciji objavljivati listu od najmanje deset, a najviše dvadeset reprezentativnih usluga povezanih s platnim računom koje se naplaćuju, a koje nudi najmanje jedan pružalac platnih usluga u RS. Pružaoci platnih usluga bi bili u obavezi da koriste standardizovanu formu dokumenta o naknadama, koju će morati bez naknade da dostave potrošaču pre zaključenja okvirnog ugovora o platnom računu, istovremeno sa drugim informacijama utvrđenim propisima


Koliki je trošak održavanja tekućeg računa, kako se on naplaćuje, kolika je provizija za razna plaćanja i ostale naknade povezane sa računima građana u bankama, uskoro će biti objedinjene na jednom mestu - internet stranici Narodne banke Srbije. Na taj način će građanima postati lako dostupni podaci o svim troškovima koje bankari naplaćuju u vezi sa platnim računima. Ovo je jedna od novina predviđena novim Zakonom o platnim uslugama čiji je Nacrt još u izradi.

- Predlog zakonskog rešenja će sadržati odredbu po kojoj će Narodna banka Srbije biti ovlašćena da utvrdi i objavi na svojoj internet prezentaciji listu od najmanje deset, a najviše dvadeset reprezentativnih usluga povezanih s platnim računom koje se naplaćuju, a koje nudi najmanje jedan pružalac platnih usluga u Republici Srbiji- ističu u NBS. - Navedena lista bi sadržala pojmove i objašnjenje za svaku od navedenih usluga. Pružaoci platnih usluga bi bili u obavezi da koriste standardizovanu formu dokumenta o naknadama, koju će morati bez naknade da dostave potrošaču pre zaključenja okvirnog ugovora o platnom računu, istovremeno sa drugim informacijama utvrđenim propisima. Time će se svakako olakšati potrošačima upoređivanje naknada za usluge koje nude različiti pružaoci platnih usluga.

U NBS-u očekuju da će, na ovaj način, banke biti primorane da prate svoje konkurente i da klijentima ponude niže cene naknada, kako bi pridobile što veći broj korisnika.

- Jednostavno, kada potrošač bude mogao da bez većih teškoća uporedi naknade različitih pružalaca platnih usluga za iste platne usluge, biće i u prilici da promeni svog pružaoca platnih usluga za nekog drugog - ističu u NBS-u. - Dalje, istim zakonskim rešenjem pojednostaviće se procedura za zamenu banke koja vodi platni račun.

- Jedini pravi način da banke zadrže svoje korisnike biće kvalitetnija usluga i niže naknade. Na taj način očekujemo da će budući zakonski okvir omogućiti veću tržišnu konkurenciju i veće zadovoljstvo krajnjih korisnika - ukazuju u Narodnoj banci Srbije.

Izvor: Vebsajt Novosti, D. I. K., 01.07.2017.
Naslov: Redakcija