Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O NACIONALNOJ AKADEMIJI ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE U JAVNOJ UPRAVI: Usvajanje zakona očekuje se do kraja 2017. godine, a programe Akademije moraće da pohađaju svi ministri, državni službenici i funkcioneri lokalnih samouprava


Zakon o Nacionalnoj akademiji za stručno usavršavanje u javnoj upravi trebalo bi da bude usvojen do kraja 2017. godine, a njene programe moraće da pohađaju svi ministri, državni službenici i funkcioneri lokalnih samouprava.

U ovom trenutku nije poznato koliko će ti programi trajati i gde će biti sedište Akademije, ali se zna da će sve biti finansirano iz budžeta Republike Srbije. Po usvajanju zakona i zvaničnog formiranja Akademije, uslediće donošenje unutrašnjih dokumenata koji će urediti detalje o funkcionisanju ove institucije, a za šta je rok 30 dana od usvajanja zakona.

Kako navode u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, Nacrt zakona o Nacionalnoj akademiji za stručno usavršavanje u javnoj upravi je prošao javnu raspravu, a cilj je stalna evaluacija zaposlenih u javnih upravi u okviru koje će se uspostaviti kriterijumi napredovanja ali i nazadovanja u službi.

"Posebno je značajno što se zakonima opseg stručnog usavršavanja širi i na funkcionere, lica na položaju i ona koja se spremaju da preuzmu tu ulogu u organima i organizacijama javne uprave, jer je to do sada iskazivano kao nelogični nedostatak i neophodnost, ako se ima u vidu da su upravo ova lica u najvećem kreatori javnih politika i donosioci najznačajnijih odluka u državi i društvu uopšte", objašnjavaju u Ministarstvu.

Akademija će raditi, s jedne strane, na osnovnom, tehničkom znanju ili "tvrdim" veštinama službenika u javnoj upravi. U Ministarstvu ističu da će primena zakona i propisa, pravila i procedure u radu, pratiti promene koje se dešavaju i prilagođavati kurikulum kako bi službenici bili dobro informisani i obučeni da pružaju kvalitetan servis građanima.

S druge strane, radiće i na takozvanim "mekim" veštinama, na komunikaciji, određivanju prioriteta, liderskim veštinama, što je ujedno i svojevrsna novina jer su ove veštine bile pokrivene u manjem procentu, a vrlo su važne i po svim analizama nedostaju službenicima u javnoj upravi.

Kako se navodi u Nacrtu zakona, Akademija je koncipirana kao posebna organizacija u sistemu državne uprave, što znači da ima potrebnu samostalnost i autoritet i radiće pod nadzorom nadležnog ministarstva, u ovom slučaju Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

Akademija će raditi kao bilo koja ozbiljna obrazovna institucija koja radi sa profesionalcima na stručnom usavršavanju. To znači da će analizirati potrebe zaposlenih, praviti godišnje planove, realizovati obuke iz internih ili resursa koji se nalaze na tržištu u zavisnosti od teme i evaluirati način realizacije obuke, ali i učinak koje obuke imaju na efikasnost državnih službenika.

Osim centralizacije stručnog usavršavanja, Akademija uvodi i nove oblike rada sa službenicima, kao što su koučing, mentorski rad, razne oblike stručnog usavršavanja koji su se ili odvijali sporadično ili su bili predviđeni sistemski samo za državne službenike, ali ne i za zaposlene u lokalnim samoupravama. Prema njihovim navodima, Akademija treba da da praktična, upotrebljiva znanja kako bi službenici u svojim resorima bili efikasniji i pružali bolji servis građanima.

"Ovde stavljamo naglasak na organizovano, kontinuirano i kvalitetno, što znači da je edukacije svakako i ranije bilo, samo da je uloga Akademije da sve različite oblike stručnog usavršavanja centralizuje, uredi, kontroliše kvalitet i meri učinak svog rada kroz povećanje efikasnosti svojih službenika", napominju u Ministarstvu.

Po završetku programa svi učesnici će dobijati i sertifikate.

Kako se navodi u Nacrtu zakona predavači će biti regrutovani iz javne uprave. Za sve ostale teme, za meke veštine, koje ne mogu da pokriju interni predavači, Akademija će selektovati akreditovane predavače sa tržišta.

"Kako bi Akademija odgovorila potrebama naše javne uprave, posetili smo i proučavali modele zemalja iz regiona i šire i došli do zaključka da je dobro da uzmemo iz svih iskustava najbolje modele prakse, ali i da unesemo neke specifičnosti koje su potrebne da ona bude uspešna u našoj zemlji", navode u Ministarstvu državne uprave.

Izvor: Vebsajt Danas, B. Cvejić, 27.06.2017.
Naslov: Redakcija