Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O SLUŽBENOJ UPOTREBI JEZIKA I PISAMA: Pokrajinskom ombudsmanu građani se najviše žale na pravo na službenu upotrebu jezika i pisma nacionalnih manjina. Ovaj problem trebalo bi da reši poseban akcioni plan koji je u fazi donošenja


Službena upotreba jezika i pisma nacionalnih manjina je u raskoraku između propisanog i onog što se sprovodi. Negde nema volje, a negde ni para. To bi trebalo da se poboljša kroz poseban manjinski akcioni plan koji je u fazi donošenja, o čemu je bilo reči na skupu u organizaciji Nacionalnog saveta Mađara....

Pravo na službenu upotrebu jezika i pisma je nešto na šta se građani najviše žale Pokrajinskom ombudsmanu. Negde za to nema volje, a negde nema ni para.

"Pored, manje - više, odgovarajućeg pravnog okvira, do sada je bilo problema u realizaciji tog pravnog okvira. A, sada akcioni plan predviđa mere za koje se nadam da će unaprediti to stanje", kaže zamenica Pokrajinskog ombudsmana Eva Vukašinović.

Svoj deo odgovornosti snose i same manjine, jer često ne traže ostvarivanje svojih prava na maternjem jeziku.

"Možda nisu svesni ili misle da je brže ostvariti bilo šta na srpskom jeziku", smatra pokrajinski sekretar za upravu, propise i nacionalne zajednice Mihalj Njilaš.

To se potvrđuje u slučaju manjinskih poslanika, koji se ne koriste svojim pravima u domu gde se službena upotreba jezika i pisma reguliše zakonima - Narodnoj skupštini.

"To nikad nisam učinio zato što mislimo da ukoliko želimo da ubedimo kolege da glasaju za neke naše amandmane, onda to treba da činimo na jeziku većine jer je to ubedljivije, jer prevod nikada ne može biti takav izuzev nekih umetničkih prevoda, o čemu se ovde ne radi, kakav je original", ističe poslanik SVM-a u Narodnoj skupštini Republike Srbije Balint Pastor.

Poslanik u Evropskom parlamentu Andor Deli, kao i njegove kolege iz svih evropskih zemalja, u Briselu može da ostvari sva prava na svom maternjem jeziku. S tim da se, za razliku od "Evrope u malom" – Vojvodine, u Briselu ta prava i ostvaruju.

"Svaki poslanik, svaki službenik je dužan da prihvati dokumentaciju koja se podnese na jednom od jezika koji je u službenoj upotrebi u institucijama Evropske unije", kaže Deli.

Izvor: Vebsajt RTV, Boris Šuman, 30.06.2017.
Naslov: Redakcija