Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA SKUPŠTINA RS: ODRżANE SEDNICE ODBORA ZA ODBRANU I UNUTRAšNJE POSLOVE, ODBORA ZA USTAVNA PITANJA I ZAKONODAVSTVO, ODBORA ZA PRAVOSUđE, DRżAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU I ODBORA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA I RAVNOPRAVNOST POLOVA: PREDLOG ZAKONA O POTVRđIVANJU SPORAZUMA IZMEđU DRżAVA čLANICA SEVERNOATLANTSKOG UGOVORA, PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HIPOTECI


38. sednica Odbora za odbranu i unutrašnje poslove

Na sednici održanoj 2. jula 2015. godine, Odbor za odbranu i unutrašnje poslove razmotrio je Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između država članica Severnoatlantskog ugovora i ostalih država učesnica u Partnerstvu za mir o statusu njihovih snaga, sa Dodatnim protokolom Sporazuma između država članica Severnoatlantskog ugovora i ostalih država učesnica u Partnerstvu za mir o statusu njihovih snaga i Narednim dodatnim protokolom Sporazuma između država članica Severnoatlantskog ugovora i ostalih država učesnica u Partnerstvu za mir o statusu njihovih snaga, koji je podnela Vlada.

Predlog zakona obrazložio je državni sekretar Ministarstva odbrane Zoran Đorđević, a članovi Odbora su, nakon kraće diskusije, odlučili da predlože Narodnoj skupštini da prihvati ovaj Predlog zakona.

Članovi Odbora su usvojili odluku o organizovanju javnog slušanja o sajber bezbednosti u Republici Srbiji, koje će se održati 10. septembra 2015. godine.

122. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

Na sednici Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, održanoj 2. jula 2015. godine, članovi Odbora razmatrali su Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o hipoteci i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između država članica Severnoatlantskog ugovora i ostalih država učesnica u Partnerstvu za mir o statusu njihovih snaga, sa Dodatnim protokolom Sporazuma između država članica Severnoatlantskog ugovora i ostalih država učesnica u Partnerstvu za mir o statusu njihovih snaga i Narednim dodatnim protokolom Sporazuma između država članica Severnoatlantskog ugovora i ostalih država učesnica u Partnerstvu za mir o statusu njihovih snaga, koje je podnela Vlada.

Članovi Odbora jednoglasno su ocenili da su oba predloga zakona u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Sednici su prisustvovali državni sekretar Ministarstva odbrane Zoran Đorđević, Dejan Hadžić iz Ministarstva finansija i Bojana Nikolić iz Ministarstva odbrane.

45. sednicu Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

Na sednici Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, održanoj 2. jula 2015. godine, članovi Odbora, ponovo su odložili izjašnjavanje o predlogu, Zaštitnika građana i Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, da za člana Odbora Agencije za borbu protiv korupcije bude izabrana Vida Petrović Škero. Predsednik Odbora rekao je da će to telo na nekoj od narednih sednica razmotriti taj predlog.

Usvojen je predlog predsednika Odbora da predstavnicima udruženja novinara bude upućen dopis, kojim se pozivaju da u roku od 30 dana dostave svoj predlog za izbor člana Odbora Agencije za borbu protiv korupcije.

Na sednici je usvojen Predlog zaključka povodom razmatranja Redovnog godišnjeg izveštaja Zaštitnika građana za 2014. godinu, kao i Predloga zaključka povodom razmatranja Izveštaja o radu Agencije za borbu protiv korupcije za 2014. godinu sa Izveštajem o sprovođenju Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine i Akcionim planom za njeno sprovođenje.

Članovi Odbora većinom glasova usvojili su i Predlog zaključka povodom razmatranja Izveštaja o sprovođenju Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti za 2014. godinu.

32. sednica Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova

Na sednici održanoj 2. jula 2015. godine, članovi Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova utvrdili su predloge zaključaka povodom razmatranja Redovnog godišnjeg izveštaja Poverenika za zaštitu ravnopravnosti za 2014. godinu, Redovnog godišnjeg izveštaja Zaštitnika građana za 2014. godinu i Izveštaja o sprovođenju Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti za 2014. godinu.

Članovi Odbora su diskutovali i izneli svoje sugestije na pomenute izveštaje, nakon čega su isti jednoglasno usvojeni i upućeni Narodnoj skupštini na razmatranje i usvajanje.

Izvor: Press služba Skupštine Srbije, 02.07.2015.