Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

RASKID UGOVORA SA TELEKOMUNIKACIONIM OPERATERIMA


Neke telekomunikacione kompanije ovih dana su menjale cene, odnosno tarife svojih usluga za klijente. Prema važećem zakonu, kada se to dešava, ugovor koji je sklopljen pre poskupljenja može da se raskine bez ikakvih dodatnih troškova, kažu u organizaciji za zaštitu potrošača Efektiva.

"Ko poskupi uslugu, koliko ja znam, do sada nije bilo žalbi potrošača da ne žele da mu raskinu ugovor. Do sada, koliko znam, mobilni operatori su to prihvatali, kada dođe do poskupljenja usluga, nisu pravi problem", kaže predstavnik Efektive, Dejan Gavrilović.

Ipak, potrošači se često sreću sa drugim problemima prilikom raskida ugovora sa nekim telekomunikacionim operaterom.

"Najveći problem je kako što im operatori ne dozvoljavaju da raskinu ugovore bez plaćanja penala, iako su se stekli uslovi za raskid ugovore, bez plaćanja penala", objašnjava Gavrilović.

On podseća da zakon u tim situacijama daje za pravo potrošaču, ako dođe do izmene ugovornih uslova na štetu potrošača, potrošač ima pravo da raskine ugovor, bez plaćanja bilo kakvih penala.

"Imali smo slučaj da operater promeni programsku šemu, ili neke kanale", objašnjava Gavrilović.

Kako dodaje, potrošač bi u toj situaciji da raskine ugovor, a oni mu kažu, 'ne može zato što ti i dalje imaš 100 kanala'. Oni kažu, 'mi smo se obavezali brojčano, a ne kvalitetom', dodaje on.

"Prema toj logici to bi značilo da ja kao potrošač zaključim ugovor sa operatorom koji ima 100 najboljih HBO kanala (američka televizijska mreža), a on ih posle dva meseca izbaci iz ponude i ubaci 100 kineskih kanala i kaže, eto to je to i dalje imaš 100 kanala", kaže predstavnik Efektive.

Prema njegovim rečima, drugi primer ili razlog tiče se saobraznosti, kada dolazi do prekida, gubitka signala, a dešava se i da ga potrošač nema.

"Onda oni neće da raskinu ugovor i kažu da to nije tako, to je dozvoljeno, mi imamo pravo na takve stvari, ne možemo da garantujemo", dodaje Gavrilović.

Pored toga bile su i žalbe na otkazni rok kada neko raskine ugovor, ili kada više neće da ga produži.

"Oni mu kažu da mora da plaća još 30 dana, bez obzira što tada nema usluge i što je oprema vraćena, jer tako piše u ugovoru. To je nepravična ugovorna odredba", napominje on.

U Efektivi kažu da im se nedavno obratio potrošač, koji je bio nezadovoljan što je sud odbacio njegov prigovor na rešenje o izvršenju koji se ticao prinudne naplate neosnovanog potraživanja prema jednom kablovskom operatoru.

Kako se navodi, reč je bila o neosnovanom zaračunavanju naknade štete zbog raskida ugovora čiji je razlog promena specifikacije paketa, odnosno promena kanala koji su bili deo ponude sa kojom je kablovski operator izašao pred potrošača.

"Iako je potrošač bio u pravu, sud je takođe bio u pravu što je prigovor odbacio. Razlog je prost potrošač je podneo obrazložen prigovor ali ga nije potkovao pisanim dokazima. U Zakonu o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015, 106/2016 - autentično tumačenje, 113/2017 - autentično tumačenje, 54/2019 i 9/2020 - autentično tumačenje) jasno piše da se to mora učiniti, i da u suprotnom sledi odbačaj prigovora.

Kako se dodaje, kablovski operator ima pravo na prinudnu naplatu potraživanja na osnovu podnete verodostojne isprave sve dok potrošač prigovorom kredibilno, uz pomoć dokaza ne učini verovatnim da je predmetno potraživanje neosnovano i da je u verodostojnu ispravu unet neistinit sadržaj.

Potrošaču tada, kako se dodaje, ostaje da plati potraživanje u izvršnom postupku (postupak u kome sudovi i javni izvršitelji prinudno namiruju potraživanja izvršnih poverilaca zasnovana na izvršnim i verodostojnim ispravama).

Efektiva je nedavno objavila koja su prava potrošača prilikom raskida ugovora sa telekomunikacionim operaterima.

Kompanija Paragraf Lex ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenetih iz spoljnih sadržaja odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga, proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vesti" su namenjene u svrhu opšteg informisanja.

Izvor: Vebsajt Nova ekonomija, Čedomir Savković, 29.05.2022.
Naslov: Redakcija