Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA: Organizacije civilnog sektora ukazuju da Nacrt zakona smanjuje prava građana


Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave objavilo je Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Koalicija za slobodu pristupa informacijama, Koalicija za pristup pravdi, Koalicija za slobodu medija i Nacionalni konvent o Evropskoj uniji smatraju da će najavljene izmene smanjiti prava građana u toj oblasti.

Nevladine organizacije napominju da nacrt izmena ne sadrži rešenja za neke od najkrupnijih problema u ostvarivanju prava na pristup informacijama od javnog značaja:

"Naročito ističemo da bi uvođenje novih rešenja kojima se umanjuje dostignuti nivo prava na pristup informacijama i njegove zaštite bilo ne samo loše, nego i neustavno", naglašava se u saopštenju.

Prema mišljenju tih organizacija, nacrtom se predlaže veći broj osnova za ograničavanje prava na pristup informacijama. Jedna od njih je mogućnost da se informacija uskrati ukoliko bi se njenim davanjem ugrozio položaj na tržištu društava kapitala, ili ukoliko bi se time povredio poslovni interes pravnih ili fizičkih lica.

"Posebno zabrinjava brisanje dužnosti da organ sprovede test javnog interesa pre nego što uskrati informaciju zbog toga što je reč o tajnim podacima. Time se otvaraju vrata za širenje postojeće loše prakse da se pod velom tajnosti od građana kriju informacije koje su od javnog značaja", tvrde predstavnici civilnog sektora.

Dodaju da novi nacrt predviđa da političke stranke i verske zajednice nemaju obavezu dostavljanja informacija građanima, medijima ili drugima koji su zainteresovani za njihov rad, čak ni u slučaju kada su većinski finansirane iz javnih izvora, a podatke o korišćenju tih sredstava nisu dostavili državnim organima.

Takođe, pripadnici civilnog sektora smatraju da se izuzimanjem Narodne banke Srbije iz nadležnosti Poverenika za informacije od javnog značaja dodatno otežava i produžava postupak dobijanja informacija o radu te institucije.

Ocenjuju i da nacrt novog zakona ne donosi unapređenja u nekim "problematičnim" oblastima kao što je pravo na žalbu u situacijama kada zahteve za pristup informacijama ignoriše Vlada ili neka od njenih službi.

"Stoga pozivamo sve organizacije, strukovna udruženja, aktiviste, medije i pojedince da aktivno učestvuju u procesu javne rasprave, dostave svoje komentare i sugestije Koaliciji za slobodu pristupa informacijama na e-mejl adresu office@partners-serbia.org i pomognu nam u borbi za očuvanje i unapređenje prava na pristup informacijama od javnog značaja", stoji u saopštenju.

Nevladine organizacije tvrde da je u januaru 2021. godine nadležno ministarstvo formiralo novu Radnu grupu za navedene zakonske izmene, bez uključivanja javnosti u taj proces.

Navode da većina njihovih predloga nije našla svoje mesto u zakonskim izmenama. Ipak, kao pozitivno ističu prihvatanje predloga da sva preduzeća u većinskom državnom vlasništvu ipak ostanu obveznici Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Proces izmena i dopuna Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja započet je još 2018. godine, a javna rasprava o najavljenim izmenama trajaće do 16. juna 2021. godine.

Izvor: Vebsajt Nova ekonomija, 31.05.2021.
Naslov: Redakcija