Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONIKA: Proširena krivičnopravna zaštita na sve slučajeve napada na advokata ili njegovu porodicu koji se preduzimaju zbog toga što je advokat


U Narodnoj skupštini Republike Srbije nedavno je usvojen Zakon o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika ("Sl. glasnik RS", br. 35/2019), koji predviđa novo krivično delo - "napad na advokata". Imajući u vidu da je advokatura samostalna i nezavisna profesija, jasno je da advokati ne mogu biti "službena lica", pošto nisu "u službi" države već građana koje zastupaju.

Do sada je u okviru posebnog krivičnog dela "ometanje pravde" bilo propisano kažnjavanje svakog ko uvredom, silom, pretnjom ili na drugi način ometa ili spreči advokata u vršenju advokatske službe. Ovim krivičnim delom advokati su zaštićeni u vreme dok zastupanje obavljaju, odnosno dok preduzimaju radnje u nekom konkretnom predmetu.

Zakonom se uvodi još jedno krivično delo "napad na advokata", kojim je propisano kažnjavanje svakog ko napadne advokata ili člana njegove porodice "u vezi sa vršenjem advokatske službe". Na ovaj način je proširena krivičnopravna zaštita na sve slučajeve napade na advokata ili njegovu porodicu koji se preduzimaju zbog toga što je advokat. A nezavisno od toga da li se u momentu napada preduzima neka radnja zastupanja i nezavisno od konkretnog predmeta sa kojim je napad povezan.

Ovim krivičnim delom obuhvaćeni su i slučajevi uništenja ili oštećenja imovine advokata, ili člana njegove porodice koje ima veze sa bavljenjem advokaturom. Posebni kvalifikovani oblici propisani su u slučaju nanošenja lakih i teških telesnih povreda. Konačno, ubistvo advokata propisano je kao teško ubistvo, jer je advokat lice koje obavlja posao od javnog značaja.

Za građane Srbije je od suštinskog značaja da im pravnu pomoć pruža advokatura kao samostalna i nezavisna služba u okviru koje su advokati na odgovarajući način zaštićeni od svih pretnji, napada i drugih oblika ugrožavanja telesnog integriteta ili imovine. Time bi svoj posao zaštite prava i interesa klijenata mogli obavljati profesionalno.

Izvor: Vebsajt Novosti, J. D. Ljutić, 29.05.2019.
Naslov: Redakcija