Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

REFORMA PRAVOSUĐA: Primedbe privrednika na rad pravosuđa odnose se na neusaglašenu sudsku praksu, efikasnost Upravnog suda, trajanje sudskog postupka, kao i na potrebu specijalizacije nosilaca pravosudnih funkcija


Ministarka pravde Nela Kuburović razgovarala je sa predstavnicima privrede, u okviru otvorenog sastanka koji je organizovala Američka privredna komora.

Kuburović je tom prilikom rekla da postoji izuzetno profesionalna i dobra saradnja između Ministarstva pravde i Američke privredne komore, koja traje već godinama, a uspostavljena je još već prilikom izrade Zakona o izvršenju i obezbeđenju("Sl. glasnik RS", br. 106/2015, 106/2016 - autentično tumačenje i 113/2017 - autentično tumačenje), koji se danas primenjuje.

Ona je ukazala na to da se upravo radi na izmenama tog zakona i da i danas predstavnici Američke privredne komore aktivno učestvuju u izradi teksta nacrta novih zakonskih izmena i dopuna.

Predstavnici privrede su tokom sastanka izneli svoje nedoumice i primedbe na rad pravosuđa, a koje su se odnosile na neusaglašenu sudsku praksu, efikasnost Upravnog suda, trajanje sudskog postupka, kao i na potrebu specijalizacije nosilaca pravosudnih funkcija.

Ministarka je istakla da se upravo jedan od najvećih reformskih procesa u narednom periodu odnosi na upravno sudstvo, a predviđa uvođenje dvostepenog upravnog postupka.

Ona je dodala da je to definisano i strateškim dokumentima, kao što su Nacionalna strategija razvoja pravosuđa za period od 2019. do 2024. godine i revidirani Akcioni plan za Poglavlje 23.

Prema njenoj oceni, Upravni sud je jedan od najopterećenijih sudova u Srbiji i poslednje vreme su upravo zbog toga ojačani kapaciteti tog suda, kroz povećanje broja sudija i zaposlenih.

Kuburović je istakla da je upravo iz tog razloga prvo u Upravnom sudu uvedena aplikacija E-sud, koja omogućava onlajn vođenje sudskog postupka, čime je građanima i privredi omogućen brži i efikasniji pristup ovom sudu.

Ministarka je, govoreći o ujednačavanju sudske prakse, istakla da je to veoma bitno za pravnu predvidivost, koja je od velike važnosti za građane, ali i za privredu u jednoj državi.

Kuburović je napomenula da trenutno postoji baza sudske prakse za sudove opšte nadležnosti, a da će uskoro biti omogućen pristup sudskoj praksi za sudove posebne nadležnosti, poput privrednih i prekršajnih sudova.

Ona je, uzimajući u obzir neophodnost specijalizacije, naglasila da je Ministarstvo uspostavilo praksu da, nakon usvajanja novih zakonskih rešenja, zbog potrebe obuke nosilaca pravosudnih funkcija i efikasnog sprovođenja zakona, njihova primena bude odložena za određeni vremenski period.

Specijalizacija sudija je veoma bitna, napomenula je Kuburović i dodala da se ustanovilo da su bolji rezultati primene zakona nakon obuke nosilaca pravosudnih funkcija.

Ministarka je kao dobar primer toga navela Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016 i 87/2018 - dr. zakon), koji je usvojen krajem 2016. godine, a čija je primena počela u martu 2018. godine.

Prema njenoj oceni, zahvaljujući dobroj obuci nosilaca pravosudnih funkcija, taj zakon je, za nešto više od godinu dana sprovođenja, doneo više nego zadovoljavajuće rezultate.

Kuburović je poručila da je pitanje efikasnosti pravosuđa svakako jedno od osnovnih pitanja kojima se bavi Vlada Republike Srbije, kojoj je to u fokusu u procesu evrointegracija, ali pre svega, u interesu građana i privrede.

Ministarka je naglasila da, kada se govori o efikasnosti pravosuđa, napretka ima, kao i da to pokazuju statistički podaci jer nema više desetina hiljada predmeta koji traju duže od 10 godina.

S tim u vezi, ona je dodala da Ministarstvo, u okviru svoje nadležnosti, kontinuirano radi na unapređenju efikasnosti pravosuđa, i to ne samo kroz normativne aktivnosti, već i kroz jačanje pravosudne infrastrukture i razvoj "E- pravosuđa".

Kuburović i predsednica Američke privredne komore Jelena Pavlović pozdravile su zajedničku inicijativu Ministarstva pravde i Američke privredne komore u vezi sa održavanjem niza okruglih stolova, na kojima će sudije i predstavnici privrede moći da diskutuju o svim temama koje su u oblasti pravosuđa važne za privredu.

Izvor: Vebsajt Vlade, 29.05.2019.
Naslov: Redakcija