Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

EU-EFTA RADNA GRUPA ZA ZAJEDNIČKI TRANZIT I POJEDNOSTAVLJENE FORMALNOSTI U TRGOVINI ROBOM PRIHVATILA NACRT ODLUKE ZA IZMENU KONVENCIJE ZA ZAJEDNIČKI TRANZITNI POSTUPAK, U CILJU PRILAGOĐAVANJA IZMENAMA CARINSKOG ZAKONA UNIJE I NJENIH PRATEĆIH PROPISA: OD 1. MAJA 2016. GODINE, U SLUčAJEVIMA ZAJEDNIčKOG TRANZITNOG POSTUPKA, NE PRIMENJUJU SE POSEBNE ODREDBE čLANA 54. DODATKA I, NASLOVA III, POGLAVLJE II, ZA ROBU VISOKOG RIZIKA OD PREVARE I ODREDBE čLANA 1. TAčKA 3. DODATKA I, NASLOVA I, KAO I SPISAK ROBE KOJI UKLJUčUJE VEćI RIZIK OD PREVARE IZ PRILOGA I, DODATKA I, KONVENCIJE O ZAJEDNIčKOM TRANZITNOM POSTUPKU


Generalni direktorat za poreze i carinu svojim dopisom broj TAXUD/PK/AD/cc taxud a.2(2016)1516938 je obavestio Upravu carina da je EU-EFTA Radna grupa za zajednički tranzit i pojednostavljene formalnosti u trgovini robom prihvatila Nacrt odluke za izmenu Konvencije za zajednički tranzitni postupak, a u cilju prilagođavanja izmenama Carinskog zakona Unije i njenih pratećih propisa.

S tim u vezi, od 1. maja 2016. godine, u slučajevima zajedničkog tranzitnog postupka, ne primenjuju se posebne odredbe člana 54. Dodatka I, Naslova III, Poglavlje II, za robu visokog rizika od prevare i odredbe člana 1. tačka 3. Dodatka I, Naslova I, kao i Spisak robe koji uključuje veći rizik od prevare iz Priloga I, Dodatka I, Konvencije o zajedničkom tranzitnom postupku.

Imajući u vidu navedeno od 1. maja 2016. prilikom prevoza robe visokog rizika od prevare, u elektronskoj tranzitnoj deklaraciji za zajednički tranzitni postupak (T1, T2) ne unose se sledeći podaci:

ŠIFRE ZA OSETLJIVU ROBU (SGI) (rubrika 31)

Broj: 9

Upotrebljava se grupa podataka za unos šifre za osetljivu robu (SGI) ako se tranzitna deklaracija odnosi na robu iz Priloga I Dodatka I.

Šifre osetljive robe (rubrika 31)

Vrsta/dužina: b..2

Upotrebljavaju se šifre iz Priloga A2 ako šifra robe nije dovoljna za tačno utvrđivanje identiteta robe iz Priloga I Dodatka I.

Količina osetljive robe (rubrika 31)

Vrsta/dužina: b..11,3

Upotrebljava se oznaka ako se tranzitna deklaracija odnosi na robu iz Priloga I Dodatka I.

U nacionalnom tranzitnom postupku i dalje ostaju na snazi odredbe člana 432. i Prilog 43. Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju s robom ("Sl. glasnik RS", br. 93/2010, 63/2013, 145/2014, 95/2015 i 44/2016), kojim je propisana roba visokog rizika od prevare.

Izvor: Vebsajt Uprava carina, 31.05.2016.
Naslov: Redakcija