Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRIVREDNA KOMORA BEOGRADA: TRENING: FINANSIJSKA ANALIZA 12. I 13. JUNA 2015. GODINE


U cilju sticanja novih znanja i veština Privredna komora Beograda organizuje trening: FINANSIJSKA ANALIZA

Trening će biti realizovan 12. i 13. juna 2015. godine – sa početkom (petak u 16:30 i subota u 09:00) u Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša br. 12, sala na trećem spratu.

Program rada:

 • Finansijsko izveštavanje – ciljevi, svrha, iskazna moć, rizici
 • Opšta (horizontalna, vertikalna, grafička) analiza finansijskih izveštaja
 • Racio analiza (likvidnost; solventnost, zaduženost i pokrića; efikasnost, obrt i aktivnost; profitabilnost)
 • Analiza neto obrtnog kapitala
 • Analiza novčanih tokova
 • Komparativni prikaz racio analize – završni primer

Način rada:

Interaktivno predavanje uz punu obradu jednog slučaja, dodatni primeri (ili test provere) po obradnim temama i završna obrada kompletne analize slučaja – zaključak

Opis treninga:

Izučavanje finansijske analize polaznicima nudi sticanja znanja i veština za:

 • Razumevanje ciljeva preduzeća, strategije njegovog razvoja i ponašanje menadžmenta;
 • Poštovanje principa finansijske politike u ostvarivanju ciljeva profitabilnosti, sigurnosti i likvidnosti, zaštite od prezaduženosti ili finansiranja u skladu sa rizikom, fleksibilnosti i nezavisnosti;
 • Poznavanje konkurencije i makro i mikro okruženja u kome posluje preduzeće.

Takođe, na ovom treningu polaznici stiču znalja i veštine kako da:

 • interpretiraju informacije sadržanje u BS, BU i INT;
 • izračunaju i interpretiraju merila određivanja finansijskog leveridža, likvidnosti, efilasnosti i profitabilnosti;
 • procene potencijalne opasnosti racia zasnovanih na računovodstvenim podacima;
 • razumeju zašto preduzeća moraju da ulažu u NOK;
 • objasne kako dugoročne finansijske odluke utiču na kratkoročne finansijske potrebe;
 • prate izvore i upotrebu novca preduzeća i procene potrebu za kratkoročnim zaduživanjem.

Cilj treninga:

•sticanje određenih znanja u primeni različitih metoda finansijske analize, kojima se procenjuje aktuelna finansijska situacija preduzeća i njegovo finansijsko zdravlje, a naročito,

•iniciranje posebnog načina razmišljanja, istraživanja, povezivanja i zaključivanja na osnovu rezultata primenjenih metoda analize, u cilju donošenja dobrih poslovnih odluka.

Ciljna grupa:

Kreditni analitičari, zaposleni u bankama na poslovima ocene boniteta pravnih lica i drugi bankarski službenici, menadžeri, finansijski rukovodioci i drugi zaposleni u finansijskoj službi preduzeća, poreski inspektori i savetnici, i svi ostali zainteresovani za izučavanje finansijske analize.

Predavač:

Ružica Stamenković, tridesetogodišnje iskustvo na poslovima računovodstva, finansijskog izveštavanja i finansijske analize. Kreator, koautor i jedini rukovodilac Centra za bonitet od osnivanja 2002. godine, u NBS. Koautor jedine domaće ocene boniteta, odnosno skoringa preduzeća, uspostavljenog 2007. godine u NBS. Član radnih grupa za izradu zakona i podzakonskih akata tokom radnog veka. Od 2010. godine, u Agenciji za privredne registre, rukovodi radom Registra finansijskih izveštaja.

Izvor: Vebsajt Privredne komore Beograda, 02.06.2015.