Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

RAD RTGS SISTEMA, KLIRING SISTEMA I SISTEMA MEĐUBANKARSKOG I MEĐUNARODNOG KLIRINGA PLAĆANJA U DEVIZAMA U MAJU


U RTGS sistemu i kliring sistemu Narodne banke Srbije u maju je, za 20 radnih dana, realizovano ukupno 14,7 miliona plaćanja. Od ukupnog broja plaćanja, 4,3 miliona, ili 29,4%, čine nalozi za plaćanje u kliringu, a 10,4 miliona, ili 70,6%, nalozi za plaćanje u RTGS sistemu. Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 735.890, od čega se 519.596 odnosi na plaćanja u RTGS sistemu, a 216.294 na plaćanja u kliringu.

Vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 4.061,8 milijardi dinara, a vrednost prometa u kliringu 31,9 milijardi dinara, ili 0,8% ukupne vrednosti. Prosečna dnevna vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 203,1 milijardu dinara, a prosek vrednosti prometa u kliringu 1,6 milijardi dinara.

Tokom 10.800 minuta produkcije RTGS sistema i kliring sistema nije bilo zastoja, pa je raspoloživost sistema bila 100%.

U sistemu međubankarskog i međunarodnog kliringa plaćanja u devizama realizovano je ukupno 3.919 plaćanja, u vrednosti od 25.642.616,05 evra. Pomenuti sistem je radio bez zastoja, te je raspoloživost sistema iznosila 100%.

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 2.6.2014.