Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

KONSULTACIJE O REGULACIJI KRIPTO-IMOVINSKIH PRAVA U RS: Konsultacije traju do 15. maja 2019. godine


Komisija za hartije od vrednosti je započela postupak javnih konsultacija na temu izdavanja, trgovine i potrebe za dodatnom regulacijom kriptovaluta i digitalnih tokena u Srbiji. Poziv je objavljen u saradnji sa Kabinetom predsednice Vlade Republike Srbije i trajaće do 15. maja 2019. godine.

Poziv je upućen svim licima zainteresovanim za ovu temu, a pre svega stručnoj javnosti i onima koji već posluju u ovoj oblasti, sa ciljem da izraze svoje stavove i sugestije i daju komentar na predstavljenu analizu i preliminarne stavove Komisije.

Poziv sadrži i osnovne crte potencijalnog novog pravnog okvira za dodatno uređenje kripto-imovinskih prava. Komisija će pre eventualne izrade konkretnih pravnih akata kojima se proširuje regulacija kripto-imovinskih prava, uzeti u obzir sve odgovore, stavove i tumačenja izražene tokom konsultacija.

Konsultativni proces je započet imajući u vidu značaj podrške razvoju digitalnih tehnologija kao i potrebu da se obezbede finansijska stabilnost i pravna sigurnost u transakcijama kripto-imovinskim pravima, a pre svega dodatna zaštita investitora.

Komisija je nedavno izdala i upozorenje investitorima na to da su kripto-imovinska prava u velikoj meri neregulisana, da je njihova vrednost izuzetno volatilna, te da je ulaganje u ova prava povezano sa velikim brojem rizika. Upozorenje sa pobrojanim rizicima ulaganja možete naći na sledećem linku Upozorenje ulagačima u kripto-imovinska prava (kriptovalute i digitalne tokene).

Preuzmite:

Izvor: Vebsajt Komisija za hartije od vrednosti, 05.03.2019.
Naslov: Redakcija