Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ZAŠTITU UGOSTITELJSKIH OBJEKATA OD POŽARA: Svi zaposleni u kafićima, restoranima ili klubovima koji mogu da prime više od 100 ljudi, moraće najmanje jednom godišnje da učestvuju u vežbi evakuacije i upotrebe sredstava za gašenje požara u objektu u kojem su zaposleni, o čemu će morati da se vodi evidencija


Svi ugostiteljski objekti u Srbiji, kafići, restorani, klubovi, imali su vremena do 29. aprila 2019. godine da se prilagode novom Pravilniku o tehničkim normativima za zaštitu ugostiteljskih objekata od požara ("Sl. glasnik RS", br. 20/2019 - dalje: Pravilnik).

Zaposleni, kako definiše Pravilnik, moraju znati da sprovedu postupak evakuacije gostiju na bezbedno, da koriste protivpožarne aparate, kao i da aktiviraju sistem za dojavu požara i da isključe glavni izvor struje ili gasa.

Tako će svi zaposleni u kafićima, restoranima ili klubovima koji mogu da prime više od 100 ljudi, morati najmanje jednom godišnje da učestvuju u vežbi evakuacije i upotrebe sredstava za gašenje požara u objektu u kojem su zaposleni, o čemu će morati da se vodi evidencija.

Novi Pravilnik propisuje da u objektu u kojem se pored usluga ishrane i pića pružaju i usluge zabave (disko bar, dansing bar, disko klub, kabare bar...), u kojem istovremeno boravi više od 150 ljudi, za vreme trajanja zabave mora da se angažuje požarni spasilac, a na svakih sledećih 300, po još jedan spasilac.

U svakom ugostiteljskom objektu na ulazu moraju biti vidno istaknuti podaci o dozvolama, propisima kojima se ureduje zaštita od požara, ali i podaci o maksimalno dozvoljenom broju ljudi koji mogu bezbedno boraviti, na primer, u noćnom klubu.

Inače, i ranijim Pravilnikom o tehničkim normativima za zaštitu ugostiteljskih objekata od požara ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015) je bilo propisano da se do svakog restorana, kafića ili kluba mora obezbediti put kojim može da prođe vatrogasno vozilo, koji ne sme biti blokiran postavljanjem objekata ili parkiranjem drugih vozila.

Pravilnik objašnjava i koji su to materijali dozvoljeni za izgradnju ili rekonstrukciju ovih objekata, zatim širinu, visinu hodnika za evakuaciju, sigurnu zonu prilikom evakuacije...

Na primer, kaže se da prostorije u kojima boravi do 60 ljudi moraju imati najmanje jedan izlaz u slučaju požara, dok kafići, klubovi, restorani i drugi koji primaju do 500 gostiju moraju imati najmanje dva požarna izlaza...

Novi Pravilnik na snazi je od 30. marta 2019. godine i njime se definišu posebni tehnički uslovi kada je reč o zaštiti i bezbednosti gostiju i objekta u slučaju izbijanja požara, a vlasnicima je bio ostavljen rok do 29. aprila da se prilagode.

Izvor: Vebsajt Novosti, 26.04.2019.
Naslov: Redakcija