Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA: Tokom 2017. godine mimo zakona potrošeno 217 milijardi dinara


Prošlogodišnje revizije pokazale su da je tokom 2017. godine nepravilno potrošeno 217 milijardi dinara budžetskog novca, kaže predsednik Državne revizorske institucije i generalni državni revizor Duško Pejović.

Među svim korisnicima javnih sredstava, kako navodi Pejović, najveće greške i nepravilnosti prave opštine, gradovi, javna preduzeća, komunalna preduzeća, ali i zdravstvene ustanove.

"Greške utvrđene u finansijskoj reviziji odnose se na pogrešna evidentiranja poslovnih promena i izvršenih transakcija, pogrešnom utvrđivanju poslovnog rezultata, probleme kod korišćenja različitih aplikacija u knjigovodstvu, greške kod sastavljanja i obelodanjivanja finansijskih izveštaja", rekao je Pejović.

On je naglasio da se nepravilnosti u poslovanju najviše odnose na javne nabavke, preuzimanje obaveza iznad odobrenih aproprijacija, obračun i isplatu plata i zarada, isplatu bez pravnog osnova i bez vladine dokumentacije, kod pripreme i donošenja finansijskih planova i budžeta, popisa imovine i obaveza i drugo.

Ipak, naglasio je Pejović, kod nekih javnih sredstava uočen je napredak u popravljanju otkrivenih nepravilnosti.

On je rekao da je glavni uzrok nastanka otkrivenih nepravilnosti i nesvrsishodnosti kod korisnika javnih sredstava u tome što sistem internih kontrola ne funkcioniše u dovoljnoj meri efikasno i funkcionalno.

"Takođe, treba povećati integritet i kompetentnost kod rukovodstava i kod zaposlenih. Odgovorna lica korisnika javnih sredstava treba da povećaju upravljačku odgovornost i da jasnije i snažnije iskažu odgovarajući 'ton sa vrha", smatra Pejović.

On je dodao da je DRI do sada, od početka svog rada 2007. godine, podneo više od 2.100 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, a da su u više od 1.000 ovih postupaka odgovorna lica platila novčane kazne i procesi su završeni.

"Podneto je i 260 krivičnih prijava, od čega je 60 postupaka završeno na način da su se odgovorna lica sporazumevala sa tužilaštvom i platila određeni novčani iznos. Podneto je i 180 prijava za privredni prestup, i oko 200 informacija nadležnim tužilaštvima u vezi sa određenim činjenicama koje su uočene u toku revizije, a mogu da budu indikator za postojanje nekog krivičnog dela", rekao je Pejović.

Izvor: Vebsajt RTV, 25.04.2019.
Naslov: Redakcija