Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

SVETSKA BANKA: Srbiji 100 miliona dolara za projekte unapređenja usluga elektronske uprave i modernizacije Poreske uprave


Odbor izvršnih direktora Svetske banke odobrio je dva nova projekta za Srbiju u vrednosti od 102 miliona dolara koji će, kako je saopšteno, obezbediti građanima brže, transparentnije i jeftinije javne usluge, i omogućiti Vladi Srbije bolju naplatu prihoda.

Reč je Projektu unapređenja usluga elektronske uprave i Projektu modernizacije Poreske uprave, koji će, između ostalog, doprineti i povećanju efikasnosti poreskog sistema i olakšati građanima izvršavanje poreskih obaveza, te smanjiti korupciju, navodi se u saopštenju Svetske banke.

Projektom unapređenja usluga elektronske uprave, vrednim 50 miliona dolara, finansiraće se registracija svih javnih usluga u Srbiji.

Trideset usluga značajnih za svakodnevni život građana biće u potpunosti digitalizovano do kraja projekta, a još 120 različitih usluga važnih za život građana biće pažljivo proučeno i pripremljeno za punu digitalizaciju koju će vlada sprovesti u budućem periodu.

"Međunarodno i iskustvo u regionu pokazuje jasnu korist od digitalizacije u smislu pojednostavljivanja procedura, veće efikasnosti, kao i smanjenja troškova javnih usluga za građane", kaže Stiven Ndegva, šef Kancelarije Svetske banke u Srbiji.

"Koristi od takvih reformi su i u smanjenju šansi za korupciju i u tome što ohrabruju ekonomska ulaganja", naveo je on.

Tako su, kako kaže, mnoge zemlje u proteklih deset godina smanjile vreme i troškove pristupa uslugama između 25 i 50 odsto, a što je delimično doprinelo većim privatnim investicijama i otvaranju radnih mesta.

Cilj Projekta modernizacije poreske uprave, vrednog 52 miliona dolara, jeste unapređenje efikasnosti naplate poreza i omogućavanje građanima i preduzećima da lakše izvršavaju svoje poreske obaveze, što se u izveštaju Doing Business Svetske banke već godinama naglašava kao oblast u kojoj Srbija zaostaje, navodi se u saopštenju Svetske banke.

Projektom će se finansirati unapređenje pravnog okvira kako bi se omogućilo priznavanje digitalnih dokumenata u pravnim procedurama; čuvanje dokumenata i upravljanje podacima; razmena informacija između Poreske uprave, drugih državnih institucija i trećih lica.

Takođe, treba da obezbedi uvođenje procedura za automatsku razmenu podataka sa zemljama članicama EU i da pomogne u usklađivanju postojećih zakona sa evropskim standardima.

Projektom će se i unaprediti procesi u poslovanju kao što je automatizacija procesa izdavanja uverenja o izmirenim poreskim obavezama i omogućavanje poreskom obvezniku da je pribavi putem interneta, čime će se smanjiti transakcijski troškovi za poreske obveznike.

Najzad, projektom će biti finansirano značajno unapređenje hardvera i softvera u samoj Poreskoj upravi, što će omogućiti bolju uslugu.

"Modernizacija poreskog sistema u Srbiji treba u krajnjoj liniji da doprinese olakšanju tereta izvršavanja poreskih obaveza za poreske obveznike kroz smanjenje vremena potrebnog za izvršenje poreskih obaveza, a što će dodatno podstaći ulaganja i rast poslovanja", poručuje Ndegva i dodaje da će takođe biti od pomoći Vladi u boljoj naplati poreza.

Izvor: Vebsajt Blic, 25.04.2019.
Naslov: Redakcija