Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD: Dokaz o imovnom stanju za potrebe vođenja postupaka pred drugim organima, ubuduće će obavljati ti organi, a ne stranke lično


Republički geodetski zavod je omogućio državnim organima da preko portala e-Uprave pribave po službenoj dužnosti, bez naknade, podatke o nepokretnostima, uključujući i podatak o vlasniku nepokretnosti, odnosno da iste dobijaju elektronskim putem uvidom u podatke kojima ovaj organ raspolaže.

U vezi sa tim, dokaz o imovnom stanju za potrebe vođenja postupaka pred drugim organima, ubuduće će obavljati ti organi, a ne stranke lično podnošenjem zahteva Republičkom geodetskom zavodu, odnosno mesno nadležnim službama za katastar nepokretnosti (npr. Centar za socijalni rad, Komesarijat za izbeglice, Poreska uprava, opštine i njihovi nadležni organi i dr.).

Državni organ koji nije registrovan kao korisnik podataka preko portala e-Uprava, zahtevom treba da se obrati RGZ-u kako bi mu se omogućilo dobijanje podataka neophodnih za vođenje postupaka iz njegove nadležnosti, a u cilju obezbeđivanja ekonomičnosti postupka, saopštio je Republički geodetski zavod.

U saopštenju se navodi da će se spisak organa koji koriste podatke Republičkog geodetskog zavoda preko portala E-uprava nalaziti na sajtu RGZ-a i biće redovno ažurirani.

Izvor: Vebsajt RTV, 30.04.2018.
Naslov: Redakcija