Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSREDOVANJU U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI: Vlasnici agencija, ovlašćena lica ili preduzetnici, ne smeju biti kažnjavani za privredni kriminal i aktivnosti vezane za terorizam. Za sve one koji su u ovom momentu upisani u registar posrednika Ministarstvo trgovine će obezbediti podatke o eventualnom kažnjavanju


Više od 1.800 zaposlenih u agencijama za trgovinu nekretninama u Srbiji proći će besplatno "skeniranje prošlosti", kako bi se utvrdilo da li su krivično osuđivani za privredni kriminal ili na bilo koji način bili povezani sa finansiranjem terorizma.

Ovo predviđa Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, koji je prošao Vladu i skupštinske odbore, pa bi trebalo uskoro da se nađe pred poslanicima u Narodnoj Skupštini.

Izmenama zakona biće definisane obaveze i mere koje moraju da se preduzmu do juna ove godine, a deo su Akcionog plana iz strategije Srbije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma i odnose se na izveštaj ICRG Grupe koja se bavi procenama političkih, ekonomskih i finansijskih rizika zemalja u svetu kao i na izveštaj Komiteta Manival iz 2016. godine.

Glavna izmena se odnosi na to da vlasnici agencija, ovlašćena lica ili preduzetnici, ne smeju biti kažnjavani za privredni kriminal, i aktivnosti vezane za terorizam, pa će Ministarstvo trgovine za sve one koji su u ovom momentu upisani u registar posrednika obezbediti podatke o eventualnom kažnjavanju.

"Ako se proverom ustanovi da je neko kažnjavan za takva dela, po službenoj dužnosti ta agencija će biti brisana iz registra posrednika", napominje savetnik u Ministarstvu trgovine Željko Stojanović.

U Srbiji je, kaže Stojanović, do sada registrovano 866 agencija u 79 gradova i opština, a u tim agencijama je zaposleno 1.826 građana.

U nove izmene Zakona o prometu i zakupu nepokretnosti ("Sl. glasnik RS", br. 95/2013 - dalje: Zakon), koji je počeo da se primenjuje 2014. godine, međutim, neće ući izmene koje se tiču statusa zaposlenih agenata, a taj status je prema njihovoj oceni "ni na nebu ni na zemlji". Vlasnici agencija tražili su, s obzirom na to da se menja ovaj Zakon, da se naprave izmene koje se tiču i radno-pravnog statusa zaposlenih prodavaca. Predlažu da se izbaci odredba da agent mora imati fiksnu platu i da se stvari vrate na situaciju pre 2014. godine, kada su agenti dobijali proviziju za ostvarenu prodaju, a nisu imali obaveznu platu kako je to sada slučaj. Objašnjavaju da se agencijama ne isplati da zaposlenom prodavcu daju platu i uplaćuju poreze i doprinose, što ih košta sa porezima i doprinosima, kažu, između 500 i 600 evra mesečno.

"Produktivnost agenata je jedna, ili manje od jedne prodaje na mesečnom nivou. Ako nema prodaje dva meseca, agent nije produktivan ni sebi, na granici je isplativosti, a poslodavac mora da ga prijavi i obezbedi platu 200 ili 300 evra i da plati na to poreze i doprinose", objašnjava Milić Đoković iz udruženja Klaster Nekretnine. Smatra da ako je agent stalno zaposlen, onda nije motivisan da svaki dan ili svaki mesec zarađuje proviziju.

Iz Ministarstva trgovine poručuju da nije bilo vremena da se bilo šta drugo menja u ovom trenutku jer je, kažu, Srbija morala zbog svojih međunarodnih obaveza prvo da reši pitanje izmena Zakona koje se tiču sprečavanja pranje novca i finansiranja terorizma novcem od trgovine nekretninama.

Vlasnici agencija traže i da se budućim izmenama Zakona uvede takozvani "fiducijarni račun", poseban račun na kojem će se "čuvati" novac kao garancija da će prodavac obaviti posao kada ga građani angažuju, a ne kako je do sada bio slučaj, da novac stoji kod trećih lica, najčešće advokata.

Treću izmenu koju vlasnici agencija za nekretnine očekuju je i da se u Zakonu definišu pojmovi "nalogodavac i "zastupnik", što prema njihovoj oceni nije jasno utvrđeno u ovom momentu.

"Mi smo posrednici, nismo zastupnici. Radimo za onoga ko nas angažuje. Zastupnik zastupa jednu stranu, a posrednik posreduje između onoga ko ga je angažovao i nekog drugog lica", objašnjava Đoković.

Iz Ministarstva trgovine poručuju da će se u narednom periodu baviti i ovim problemima kako bi se eventualno menjao Zakon i poručuju da je ranije oblast prodaje nekretnina u Srbiji bila potpuno neuređena dok, kako napominju, sada 1.866 agenata legalno prima dohodak preko računa i na njihove plate se plaćaju porezi i doprinosi.

Izvor: Vebsajt 021, 29.04.2018.
Naslov: Redakcija