Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PRAVOSUDNA AKADEMIJA UVODI "OBUKE NA DALJINU": Održavanje obuka kako za nosioce pravosudnih funkcija, tako i za korisnike početne obuke i pripadnike drugih pravosudnih profesija


Pravosudna akademija od 2017. godine, u saradnji sa EU i USAID projektima, razvija nove aplikacije kako bi unapredila metodologiju sprovođenja usvojenih nastavnih programa i uvela inovativne metode rada, kao što je "obuka na daljinu". Nova oprema koju je Pravosudna akademije dobila krajem 2019. godine kroz EU–IPA projekat omogućila je uspostavljanje Data centra za podršku razvijenim aplikacijama.

Nakon proglašenja pandemije COVID-19 virusa, a u skladu sa merama Vlade Republike Srbije u suzbijanju širenja virusa, Pravosudna akademija je intenzivirala rad na uspostavljanju servisa za "obuke na daljinu - (elearning)" koji će omogućiti održavanje obuka i realizaciju Godišnjeg programa obuke za 2020. godinu, kako za nosioce pravosudnih funkcija, tako i za korisnike početne obuke i pripadnike drugih pravosudnih profesija. Pored ovih kategorija, obuke će biti omogućene i korisnicima drugih profesija, u skladu sa posebnim zakonima.

Posebna pažnja kod "obuka na daljinu" biće posvećena obukama koje su predviđene posebnim zakonima kao što su:

  • Porodični zakon,
  • Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica,
  • Zakon o sprečavanju nasilja u porodici,
  • Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije,
  • Zakon o utvrđivanju činjenica o statusu novorođene dece za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta, i
  • drugi zakoni koji predviđaju obaveznu obuku u organizaciji Pravosudne akademije.

Završeno je testiranje servisa i on će biti spreman za održavanje obuka. Servis je u potpunosti kompatabilan sa SCORM 2004 standardom koji se koristi za izradu elektronskih obuka, tako da je omogućeno postavljanje obuka u skladu sa tim standardom.

Pored video i interaktivnih kurseva, čija sadržina se priprema unapred, biće omogućeno i održavanje on-line obuka u realnom vremenu. To znači da će predavači moći da drže obuke koje će korisnici pratiti sa svojih računara sa bilo koje lokacije, uz potpun pristup radnim materijalima koje predavači koriste.

Takođe, polaznicima će biti omogućena direktna komunikacija sa predavačima, tako da će, kroz interaktivan pristup, učestvovati u rešavanju postavljenih problema i pitanja. Na kraju obuke, biće omogućeno vrednovanje obuka kroz popunjavanje formulara radi evaluacije same obuke.

Struktura obuka koje će biti ponuđene kroz ovaj servis u potpunosti prate teme iz Godišnjeg programa stalne obuke za sudije i tužioce za 2020. godinu, Program obuke za pripadnike drugih pravosudnih profesija za 2020. godinu, Program početne obuke za 2020. godinu i programe obaveznih obuka predviđenih posebnim zakonima.

Izvor: Vebsajt Pravosudna akademija, 28.03.2020.
Naslov: Redakcija