Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O SPREČAVANJU NASILJA U PORODICI: Primena Zakona počinje 1. juna 2017. godine, kada će početi upis počinilaca porodičnog nasilja u odgovarajući registar


Pripreme za vođenje evidencije podataka o slučajevima nasilja u porodici uveliko su u toku, jer bi ovaj registar trebalo da profunkcioniše 1. juna 2017. godine, kada počinje primena novog Zakona o sprečavanju nasilja u porodici ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016 - dalje: Zakon). Ovo, međutim, neće biti jedini novi registar.

Ministarstvo pravde planira da formira još nekoliko, a jedan od noviteta biće i uvođenje elektronske table u sve sudove. Plan je da većina registara i evidencija u pravosuđu do kraja godine budu centralizovani na jednom mestu.

Zakon, na predlog Ministarstva pravde, Narodna skupština Republike Srbije je usvojila u novembru 2016. godine. Po rečima državnog sekretara Radomira Ilića, u toku je obuka 450 policajaca, koju sprovodi MUP, i 650 sudija i tužilaca, koju sprovodi Ministarstvo pravde. Zakon predviđa i uspostavljanje evidencija koje će voditi nadležne policijske uprave, osnovni sudovi i tužilaštva, i centri za socijalni rad. Po Zakonu, kaže Ilić, evidencije tih organa činiće Centralnu evidenciju o slučajevima nasilja u porodici, koju vodi Republičko javno tužilaštvo:

- Podaci će moći da se unesu u Centralnu evidenciju samo uz korišćenje odgovarajućih zaštićenih pristupnih šifri. Podaci u evidencijama i Centralnoj evidenciji se čuvaju deset godina i zatim brišu. Pristup Centralnoj evidenciji biće dozvoljen samo radi ostvarivanja nadležnosti predviđenih Zakonom i uz korišćenje zaštićenih šifri. -

Njoj će pristupati zamenik javnog tužioca nadležan za dela sprečavanja porodičnog nasilja i gonjenje učinilaca, dok će svi ostali imati ograničen uvid. Tako će nadležni policijski službenik imati pravo na pristup samo u delu koji sadrži podatke iz evidencija područnih policijskih uprava i nadležnih centara za socijalni rad, sudovi samo u delu sa podacima iz evidencija sudova, a centri za socijalni rad - samo u delu evidencija koje vode centri.

- Gotov je i model poslovnika Koordinacionog tela za sprečavanje nasilja, do maja će biti završena podzakonska akta, a pri kraju su i pregovori sa Vladom AP Vojvodine da nam ustupi softver za vođenje evidencije, koji imaju odranije, ali nije u upotrebi - kaže Ilić.

Ministarstvo pravde, inače, vodi dvadesetak registara. Naročito zanimljivi su Posebna evidencija lica osuđenih za krivična dela protiv maloletnih lica (popularno nazvan "registar pedofila", koji vodi Uprava za izvršenje krivičnih sankcija) i u kom se trenutno nalazi 10 imena, kao i Registar neplaćenih kazni i drugih novčanih iznosa. Trenutno je u njemu upisano 189.358 fizičkih lica i 4.903 firme.

Ministarstvo, između ostalih, vodi i Imenik ortačkih društava izvršitelja, registre sudskih veštaka i firmi koje obavljaju poslove veštačenja, Evidenciju stalnih sudskih tumača i tumača znakova slepih, gluvih ili nemih lica, Registar crkava i verskih zajednica, Spisak javnobeležničkih kancelarija, Registar posrednika, Evidenciju podataka o postupcima javnih nabavki, Registar sankcija, Registar prava svojine stranih državljana na nepokretnostima, Evidenciju ugovora o prometu nepokretnosti, Sudski registar pravnih lica i drugih subjekata (ako za to nije nadležan APR)...

Izvor: Vebsajt Novosti, V. Crnjanski Spasojević, 01.04.2017.
Naslov: Redakcija