Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

RAD RTGS SISTEMA, KLIRING SISTEMA I SISTEMA MEĐUBANKARSKOG I MEĐUNARODNOG KLIRINGA PLAĆANJA U DEVIZAMA U MARTU


U RTGS sistemu i kliring sistemu Narodne banke Srbije, za 22 radna dana u martu, realizovano je ukupno 15,9 miliona plaćanja. Od ukupnog broja plaćanja, 4,5 miliona, ili 28,2%, čine nalozi za plaćanje u kliringu, a 11,4 miliona, ili 71,8%, nalozi za plaćanje u RTGS sistemu. Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 723.444, od čega se 519.593 odnosi na plaćanja u RTGS sistemu, a 203.850 na plaćanja u kliringu.

Vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 3.566,3 milijarde dinara, a vrednost prometa u kliringu 33,5 milijardi dinara, ili 0,9% ukupne vrednosti. Prosečna dnevna vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 162,1 milijardu dinara, a prosek vrednosti prometa u kliringu 1,5 milijardi dinara.

Tokom 12.210 minuta produkcije RTGS sistema i kliring sistema nije bilo zastoja, te je raspoloživost sistema bila 100%.

U sistemu međubankarskog i međunarodnog kliringa plaćanja u devizama realizovano je ukupno 3.617 plaćanja, u vrednosti od 26.087.735,20 evra. Pomenuti sistem takođe je radio bez zastoja i raspoloživost je iznosila 100%.

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 2.4.2015.

Ako Vam je ova vest privukla pažnju - podelite je:

Email Print