Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAOPŠTENJE SA 12. SEDNICE II VELIKOG VEĆA USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 2. APRILA 2015. GODINE


Ustavni sud, Veliko veće, je na 12. sednici II Velikog veća odlučio o 11 predmeta:

I U predmetima rešavanja sukoba nadležnosti Ustavni sud je odlučio:

- u predmetu IIIU-315/2014, da je za pokretanje i vođenje prekršajnog postupka nadležan Prekršajni sud u Aranđelovcu

II U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je:

- usvojio ustavnu žalbu u predmetu Už-5669/2011

- odbio kao neosnovane ustavne žalbe, jer je utvrdio da nema povreda prava zajemčenih Ustavom, u predmetima Už-266/2012, Už-1695/2013, Už-1711/2013, Už-1268/2014, Už-1273/2014, Už-1349/2014, Už-1353/2014 i Už-1603/2014

- obustavio postupak po ustavnoj žalbi u predmetu Už-7485/2014

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 2.4.2015.