Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

POSTIGNUT SPORAZUM O PRODUŽENJU ROKA VAŽENJA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ RS SA PROŠIRENIM DEJSTVOM


Pregovarački tima Vlade i predstavnici reprezentativnih sindikata, postigli su sporazum o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, sa proširenim dejstvom ("Sl. glasnik RS", br. 36/2010, 46/2013 - sporazum, 74/2013 - sporazum i 97/2013 - sporazum) do 31.12.2014. godine.

Prema članu 263. Zakona o radu kolektivni ugovor se zaključuje na tri godine, a po isteku ovog roka, kolektivni ugovor prestaje da važi, ako se učesnici kolektivnog ugovora drukčije ne sporazumeju najkasnije 30 dana pre isteka važenja kolektivnog ugovora.

S obzirom da je navedeni kolektivni ugovor važio do 31.3.2014. godine, a da je u skladu sa navedenom odredbom postignut sporazum između učesnika kolektivnog ugovora o produženju njegovog roka važenja, to će se isti primenjivati do 31.12.2014. godine.

Sporazum o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, sa proširenim dejstvom objavljen je u "Sl. grasniku RS", broj 37/2014 od 2. aprila 2014. godine. 

Izvor: Vebsajt Ministarstva zdravlja, 2.4.2014.