Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAOPŠTENJE SA SEDNICE VLADE AP VOJVODINE ODRŽANE 2.4.2014. GODINE


U 2013. godini, iz budžeta AP Vojvodine, crkvama i verskim zajednicama dodeljeno je 37,2 miliona dinara - navedeno je u Izveštaju o finansiranju crkava i verskih zajednica iz sredstava budžeta AP vojvodine za prošlu godinu, koji je na sednici prihvatila Vlada AP Vojvodine i zadužila Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice da nastavi sa finansiranjem izgradnje i obnove verskih objekata svih tradicionalnih crkava i drugih verskih zajednica koje deluju na teritoriji Vojvodine, vodeći računa naročito o onim objektima koji su proglašeni spomenicima kulture i stavljeni pod zaštitu države.

U 2013. godini, sredstva iz pokrajinskog budžeta dodeljena su: Srpskoj pravoslavnoj crkvi, Rimokatoličkoj crkvi, Islamskoj zajednici, Slovačkoj evangelističkoj a.v. crkvi, Jevrejskoj zajednici, Reformatskoj hrišćanskoj crkvi, Evangelističkoj hrišćanskoj crkvi, Grkokatoličkoj crkvi i Rumunskoj pravoslavnoj crkvi. Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice nastaviće sa dodelom finansijske pomoći crkvama i verskim zajednicama koje deluju na teritoriji Vojvodine, sprovodeći tako politiku Vlade Vojvodine koja, negujući i čuvajući vrednosti multietničke, multikulturalne i multikonfesionalne AP Vojvodine, doprinosi njenom ugledu među evropskim regijama, a time istovremeno podiže ugled Republike Srbije u Evropi i svetu.

Vlada Vojvodine donela je Odluku o dodeli sredstava Pokrajinskog sekretarijata za finansije u 2014. godini za sufinansiranje projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije. Sredstva se dodeljuju kao bespovratna, putem javnog konkursa. Radi se o jednom vidu finansijske podrške međunarodnim projektima kojima se finansira delatnost od javnog interesa, sve u cilju povlačenja veće mase sredstava iz evropskih fondova i povećanja konkurentnosti regiona Vojvodine. Sredstva koja se povlače iz fondova Evropske unije namenjena su razvojnim projektima koji će pozitivno uticati ne samo na razvoj Vojvodine već i na razvoj Republike Srbije i time na brži ulazak Republike Srbije u Evropsku uniju.

Pokrajinska vlada utvrdila je Godišnji program unapređenja savetodavnih poslova u poljoprivredi u AP Vojvodini za 2014. godinu i za njegovu realizaciju planirala iznos od 150 miliona dinara. Ova sredstva namenjena su za podizanje nivoa informisanosti i znanja poljoprivrednih proizvođača u vezi sa tehnologijama proizvodnje i novim trendovima u pojedinim proizvodnim granama, kao i za razvoj seoskih zajednica u kojima žive i rade.

Iz tekuće budžetske rezerve, Vlada Vojvodine izdvojila je 500.000 dinara Nacionalnom udruženju roditelja dece obolele od raka - "Nurdor", za sufinansiranje troškova desetodnevne rehabilitacije 40 dece u "Kampu ljubavi i nade" u Ivanjici tokom leta 2014. godine.

Izvor: Vebsajt Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine, 2.4.2014.