Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR


CENE USLUGA PORODIČNOG SMEŠTAJA OD 1.4.2014. GODINE: • Prema Rešenju Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, br. 338-00-00591/2014-09 od 31.3.2014. godine •

POSTUPANJE NARUČIOCA U VEZI SA REŠENJEM KOMISIJE ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI KOJIM SE POSTUPAK U CELINI PONIŠTAVA

Izvor: Paragraf Lex