Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

POTPISAN PROTOKOL O RAZMENI PODATAKA U POSTUPKU UPUĆIVANJA NA ADVOKATE RADI PRUŽANJA BESPLATNE PRAVNE POMOĆI: Predviđeno uspostavljanje Kol centra za besplatnu pravnu pomoć


Državni sekretar u Ministarstvu pravde Radomir Ilić i predsednik Advokatske komore Srbije Viktor Gostiljac potpisali su Protokol o razmeni podataka u postupku upućivanja na advokate radi pružanja besplatne pravne pomoći, kojim je predviđeno uspostavljanje Kol centra za besplatnu pravnu pomoć.

Protokol je potpisan na svečanoj akademiji koju je ta komora organizovala u Narodnom pozorištu u Beogradu povodom 158. godišnjice advokature u Srbiji i "Dana advokature Srbije".

Ilić je istakao da je uspostavljanje efikasnog sistema besplatne pravne pomoći bio jedan od značajnijih aspekata saradnje advokature i Ministarstva pravde u proteklom periodu.

Podsećajući da je primena Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018 - dalje: Zakon) počela 1. oktobra 2019. godine, Ilić je naveo da podaci koje su do sada jedinice lokalne uprave dostavile Ministarstvu pokazuju da je sistem besplatne pravne pomoći počeo da funkcioniše u praksi.

On je dodao da su tokom dosadašnje primene tog Zakona ovlašćena lica u jedinicama lokalne uprave upućivala na advokate pozivanjem Advokatske komore Srbije i da će ta procedura biti značajno pojednostavljena uspostavljanjem Kol centra te komore.

Ilić je naglasio da će Kol centar biti posebno značajan u pogledu efikasnog prikupljanja statističkih podataka za izveštavanje i za nadzor Komore nad funkcionisanjem sistema besplatne pravne pomoći.

"Imajući u vidu značaj jednakog pristupa pravdi za sve građane, a naročito za pripadnike ranjivih, odnosno osetljivih društvenih grupa, želim da naglasim koliko je važna kontinuirana saradnja advokature i Ministarstva pravde u ovoj oblasti", rekao je državni sekretar.

Gostiljac je naveo da je uspostavljanje Kol centra za besplatnu pravnu pomoć još jedan zajednički uspeh Advokatske komore Srbije i Ministarstva pravde, budući da već funkcioniše Kol centar za postavljanje branilaca po službenoj dužnosti.

On je istakao da je dokaz dobre saradnje i uvođenje novog krivičnog dela napad na advokate, kao i donošenje Zakona.

"Ima još mnogo stvari koje ne bismo uspeli da učinimo da Ministarstvo u nekim vrlo važnim trenucima nije pokazalo sluha za naše potrebe i zahteve", naglasio je Gostiljac.

Izvor: Vebsajt Ministarstva pravde, 29.02.2020.
Naslov: Redakcija