Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM: Potvrde za porodilje o naknadama zarade izdaju se u službama dečje zaštite, svakog dana, na zahtev korisnika


Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja saopštilo je da se potvrde za porodilje radi produžavanja dozvoljenog minusa, odnosno podizanja kredita u banci, izdaju regularno i u skladu sa zakonom.

Ministarstvo je, povodom netačnih informacija koje su se pojavile u javnosti u vezi sa pomenutim potvrdama, objasnilo da službe dečje zaštite, svakog dana, na zahtev korisnika, izdaju potvrde o isplaćenim naknadama zarade u svrhu ostvarivanja trudničkog bolovanja, vaučera za odmor, dozvoljenog minusa, kredita i drugo.

Postupak za izdavanje ove potvrde je krajnje jednostavan jer je u sistemu za isplatu prava predviđen obrazac potvrde o isplaćenoj naknadi zarade i samo je potrebno uneti ime korisnika i period da bi se dobili traženi podaci.

Korisnici naknade zarade, potvrdu o isplaćenim naknadama, mogu dobiti u Službi dečje zaštite u kojoj imaju prebivalište, a ukoliko su iz Beograda u Sekretarijatu za socijalnu zaštitu, u Ulici 27. mart 43-45.

Inače, članom 14 stav 7 Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017 i 50/2018 - dalje: Zakon), koji je u primeni od 1. jula 2018. godine, propisano je da resorno ministarstvo iz sredstava obezbeđenih u budžetu Srbije vrši isplatu mesečnih iznosa naknade zarade, odnosno naknade plate bez poreza i doprinosa na tekuće račune korisnika, a iznos pripadajućih poreza i doprinosa na zakonom propisan način.

Shodno članu 15 Zakona, poslodavac, nadležni organ, odnosno ministarstvo nadležno za socijalna pitanja, nemaju obavezu dostavljanja obračunskog listića korisniku naknade zarade, odnosno naknade plate.

Izuzetno od navedenog, nadležni organ je dužan da na zahtev korisnika prava dostavi obračunski listić i druge potvrde o isplaćenim naknadama zarade, odnosno naknade plate.

Nadležni organ ima obavezu dostavljanja obračunskog listića o godišnjim ostvarenim prihodima korisniku prava, dodaje se u saopštenju.

Izvor: Vebsajt Vlade, 26.02.2020.
Naslov: Redakcija