Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O OVERAVANJU POTPISA, RUKOPISA I PREPISA: Zaštitnik građana navodi da je neophodno stvoriti organizacione uslove kako bi se svim zainteresovanim učesnicima omogućilo ostvarivanje građanskih i političkih prava pod jednakim uslovima


Povodom stupanja na snagu odredbe Zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa ("Sl. glasnik RS", br. 93/2014 i 22/2015), kojom od 1. marta 2017. godine, javni beležnici u potpunosti preuzimaju poslove overe od osnovnih sudova i opštinskih uprava, izuzev u manjem broju gradova i opština u kojima još uvek nisu imenovani javni beležnici, Zaštitnik građana ukazuje da interes pravne sigurnosti i značaj overe za nesmetano odvijanje pravnog saobraćaja i ostvarivanje prava građana zahtevaju pojačanu pažnju i odgovornosti javnih beležnika u obavljanju pomenutih poslova.

Imajući u vidu predstojeće izborne aktivnosti, kao i rokove za preduzimanje izbornih radnji, na šta su pojedini učesnici političkog života ukazali izražavajući sumnju u mogućnost punog ostvarivanja biračkih prava, neophodno je stvoriti organizacione uslove kako bi se svim zainteresovanim učesnicima omogućilo ostvarivanje građanskih i političkih prava pod jednakim uslovima.

Od suštinske važnosti je da povećanje obima posla ne dovede do snižavanja kvaliteta pruženih usluga, kao i da se njihov rad organizuje tako da overa potpisa, rukopisa i prepisa ostane dostupna svim kategorijama građana, pri čemu posebnu pažnju treba posvetiti obezbeđivanju pristupačnosti javnobeležničkih kancelarija osobama sa invaliditetom.

Osnovni sudovi i lokalne samouprave treba da informišu građane koji im se obrate o adresama najbližih javnih beležnika, dok sami javni beležnici treba da svoje postupanje učine što transparentnijim.

Zaštitnik građana posebno naglašava ulogu Javnobeležničke komore Srbije i Ministarstva pravde u vršenju nadzora nad obavljanjem javnobeležničke delatnosti.

Izvor: Vebsajt Zaštitnik građana, 01.03.2017.
Naslov: Redakcija