Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA SKUPŠTINA RS: Raspisani predsednički izbori za 2. april 2017. godine


Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije, Maja Gojković, raspisala je izbore za predsednika Republike za 2. april 2017. godine.

Predsednica parlamenta je navela da će odluka o izborima stupiti na snagu objavljivanjem u "Sl. glasniku RS", kada će početi da teku i radnje za održavanje izbora.

Zakon o izboru predsednika Republike ("Sl. glasnik RS", br. 111/2007 i 104/2009 - dr. zakon) predviđa da predsednički izbori moraju da se raspišu 90 dana pre isteka mandata predsednika, i da se okončaju u narednih 60 dana.

Od dana raspisivanja izbora do dana glasanja ne može proteći manje od 30 ni više od 60 dana.

Kandidata za predsednika Republike mogu da predlože registrovane političke stranke, koalicije i grupe građana, ukoliko ga overenim potpisima podrži najmanje 10.000 birača, a predlog kandidata podnosi se Republičkoj izbornoj komisiji najkasnije 20 dana pre dana izbora.

Redosled kandidata na listi utvrđuje se žrebom.

Predsednik Republike bira se na neposrednim izborima, tajnim glasanjem.

Za predsednika Republike izabran je kandidat koji je dobio većinu glasova birača koji su glasali.

Ukoliko nijedan kandidat ne dobije većinu glasova birača koji su glasali, glasanje se ponavlja u roku od 15 dana od dana prvog glasanja, a na ponovljenom glasanju, takozvanom drugom krugu, učestvuju dva kandidata koja su dobila najveći broj glasova, a pobeđuje onaj koji dobije veći broj glasova.

Mandat predsednika Republike traje pet godina i počinje da teče od dana polaganja zakletve pred narodnim poslanicima.

Prema Ustavu Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006), niko ne može više od dva puta da bude izabran za predsednika Republike, bez obzira na to koliko su mu trajali prvi i drugi mandat.

Mandat aktuelnom predsedniku Republike Srbije Tomislavu Nikoliću ističe 31. maja 2017. godine.

Izvor: Vebsajt RTS i Blic, 02.03.2017.