Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PREDŠKOLSKOM VASPITANJU I OBRAZOVANJU: RODITELJ, ODNOSNO STARATELJ DETETA UčESTVUJE U OBEZBEđIVANJU SREDSTAVA ZA OSTVARIVANJE DELATNOSTI PREDšKOLSKE USTANOVE, čIJI JE OSNIVAč REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA ILI JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE U VISINI 20% OD EKONOMSKE CENE PO DETETU, U SKLADU SA ZAKONOM. OD OBAVEZA PLAćANJA U CELODNEVNOM I POLUDNEVNOM BORAVKU, IZUZIMAJU SE DECA BEZ RODITELJSKOG STARANJA, DECA SA SMETNJAMA U RAZVOJU I DECA IZ MATERIJALNO UGROżENIH PORODICA


Tokom četiri godine, u pojedinim gradovima roditelji su plaćali višu cenu vrtića od one koje je propisao Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju ("Sl. glasnik RS", br. 18/2010). Nezadovoljni roditelji najpre su tražili povraćaj novca. Pošto se to nije desilo, odlučili su da tuže gradove i predškolske ustanove. Ako dobiju spor, iz budžeta će im biti isplaćeno oko 125 miliona dinara.

Da je I. J. vrtić za svoje dete plaćao po zakonu, danas bi imao 300.000 dinara više u svom džepu. On je samo jedan od roditelja koji su tu uslugu preplatili, ali jedan od retkih koji je odlučio da traži novac nazad. "Od samog starta, od 2011. do 2014. godine sam plaćao veći iznos nego što je trebalo i osećam se vrlo prevareno, obmanuto. Nadam se da ću povratiti svoj novac. Kad bude - biće. Postupak je u toku", kaže I. J.

Uprkos preporuci Zaštitnika građana da se roditeljima vrati novac, do toga nije došlo.

Zato je pravdu na sudu potražilo 1.200 roditelja. Podnete su 804 individualne i kolektivne tužbe. U prvostepenom postupku donete su četiri presude - tri u korist predškolske ustanove, i jedna u korist roditelja.

Isti zahtev po istom pravnom osnovu, a epilog drugačiji.

"Problem je sada u tome što je grad Beograd suštinski svojim postupanjem omogućio predškolskim ustanovama da mogu to da urade. Dakle na strani predškolskih ustanova ne postoji krivica, oni su prosto postupali u nekim okvirima koji su im nametnuti. Ali je problem u tome što zakoni i niži podzakonski pravni akti nisu bili u saglasnosti i tu je nastao pravni vakuum", kaže advokat Zoran Maksimović.

Gradska sekretarka za obrazovanje i dečju zaštitu Snežana Đurić kaže da u zavisnosti od toga kako roditelji ili advokat formulišu tužbeni zahtev, tako sud postupa.

"Prema tome to može da bude razlika samo u formulaciji, a može da bude i različito shvatanje suda. Svako od nas ima pravo da svoje pravo ostvaruje na način na koji misli da će najbolje biti za njega. Mi u gradu smatramo da ne postoji pravni osnov da roditelji dobiju te sporove", kaže Đurićeva.

Od aprila 2010. do početka 2015. godine, roditelji su vrtić umesto 2.600 dinara plaćali najpre 8.700, a zatim 9.700 dinara. Od januara prošle godine uvedena je jedinstvena cena od 5.540 dinara, a nedavno je taj iznos smanjen za 113 dinara.

Izvor: Vebsajt RTS, Dragana Biberović, 02.03.2016.
Naslov: Redakcija