Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O SISTEMU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU: ZAKON STUPA NA SNAGU 9. MARTA 2016. GODINE, A PRIMENJIVAćE SE OD 1. JANUARA 2017. GODINE, ODNOSNO OD 1. JANUARA 2018. GODINE NA POLICIJSKE SLUżBENIKE, PROFESIONALNE PRIPADNIKE VOJSKE SRBIJE I ZAPOSLENE U ORGANIMA U čIJEM SU DELOKRUGU BEZBEDONOSNI I OBAVEšTAJNI POSLOVI


Novousvojeni Zakon o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016 - dalje: Zakon), koji je kod većine naišao na odobravanje, trebalo bi da usaglasi uslove za skoro sve zaposlene u javnom sektoru.

Naime, kako objašnjava Zoran Savić iz Sindikata zdravstva i član Socijalno – ekonomskog saveta, koji je učestvovao u donošenju pomenutog Zakona, osnovica treba da bude ista za sva zanimanja i određivaće se u skladu sa republičkim budžetom za 2017 godinu. Osnovna plata obačunavaće se množenjem osnovice i koeficijenta.

– Predviđeno je da zarade ne mogu da budu manje od dosadašnjih, ali će ipak biti izuzetaka kod pojedinaca, koji, primera radi, primaju 70.000 dinara, a kod kojih će primena Zakona o platnim razredima predviđati budžet od, recimo, 50.000 dinara. Svrstavanjem u razrede, naknadno će biti utvrđena dinamika kojom će se plata smanjivati. Jedna od opcija je i da se takvima plata ne smanjuje, ali i da određeni vremenski period nemaju pravo na povećanje, dok se projektovano ne izjednači sa realnim – objašnjava Savić.

Nebojša Atanacković iz Unije poslodavaca Srbije kaže da, po onome što je čuo od ministarke državne uprave i lokalne samouprave, Kori Udovički i ministra finansija, Dušana Vujovića, novim Zakonom nije predviđeno da bude smanjenja zarada. Međutim, pristalica je teze da "ako nekom želiš da povećaš platu, da drugom moraš i da smanjiš", a sve u cilju da ne bude velikih razlika u platama među ministarstvima.

– Ide se na to da početnik u školi ima ista primanja kao i drugi početnik, a ne kao do sada, da profesor sa 30 godina staža, prima isto koliko i onaj na početku karijere. Sve Evropske zemlje imaju sistem platnih razreda, samo podzakonskim aktima treba napraviti da sve bude logičnije i da se sistem drži pod kontrolom – navodi Atanacković i pominje kao primer da se dešava da šofer bude bolje plaćen nego stručnjak u nekoj naučnoj oblasti.

Savić još ističe da izjednačavanjem osnovice i koeficijenta ne znači da nema uslova za napredovanje tokom radnog veka. - Na osnovu kriterijuma za vrednovanje rezultata rada koje treba da definišu novi podzakonski akti, biće moguć rast plate i do 35 odsto, a ne samo na osnovu minulog rada, kao do sada. A objektivno utvrditi te kriterijume, biće teško, ali će se, recimo, kod lekara, gledati koliko je koji lekar imao komplikacija u lečenju, da li je imao više ili manje pregleda, kojim lekovima je lečio…-

Na pitanje koja će zanimanja biti plaćenija, odnosno koje će profesije imati najveći koeficijent, Savić misli da će to ipak imati direktori i oni na rukovodećim profesijama, dok za ostale nije siguran dok ne budu formirane plate po platnim grupama.

Atanacković je rekao da u prosveti i zdravstvu imaju najveću mogućnost da traže bolje uslove za sebe, ali da sve zavisi od toga koliko će koja grana moći da računa na određena ekonomska sredstva. Takođe je istakao da je doneti Zakon samo krovni i da će morati da donesu još podzakonski akata da bi se uredila oblast.

Zakonom je predviđeno da za ceo javni sektor bude utvrđena jedinstvena osnovica za svaku godinu, ali uz prethodno pribavljeno mišljenje SES-a.

Ekonomsko-socijalni saveti na lokalnom nivou, koje bi trebalo da imaju sve opštine u Srbiji, takođe će moći da utiču na visinu koeficijenata u lokalnim zajednicama.

Unija poslodavaca Srbije sa nestrpljenjem očekuje, poručuje Atanacković, da se na sličan način reše i plate zaposlenih u javnim preduzećima na republičkom nivou, jer će tako biti ostvarene značajne uštede u troškovima države. Javna preduzeća imala bi veću odgovornost prema osnivaču, odnosno državi. Njime bi se i usaglasile plate tako što, primera radi, bravar u javnom preduzeću ne bi više imao veću platu od nekog bravara u proizvodnji, jer bi se višak od profita u javnom preduzeću slivao u budžet, zaključio je Atanacković.

Zakon stupa na snagu 9. marta 2016. godine, a primenjivaće se od 1. januara 2017. godine, odnosno od 1. januara 2018. godine na policijske službenike, profesionalne pripadnike Vojske Srbije i zaposlene u organima u čijem su delokrugu bezbedonosni i obaveštajni poslovi.

Izvor: Vebsajt Telegraf i Tanjug, 01.03.2016.
Naslov: Redakcija