Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA O RASPOREDU I KORIŠĆENJU KREDITNIH SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PRIVREDNIH SUBJEKATA U OBLASTI INFORMACIONO-KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE: UREDBA STUPA NA SNAGU 5. MARTA 2016. GODINE


Uredba o rasporedu i korišćenju kreditnih sredstava za finansiranje privrednih subjekata u oblasti informaciono-komunikacione tehnologije ("Sl. glasnik RS", br. 16/2016 - dalje: Uredba) doneta je 26. februara 2016. godine, a stupiće na snagu 5. marta 2016. godine.

Shodno navedenom, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija će u ponedeljak 07. marta 2016. godine objaviti Javni konkurs za dodelu start-ap i inovativnih kredita privrednim subjektima u oblasti informaciono-komunikacione tehnologije u Republici Srbiji u 2016. godini.

Start-ap krediti dodeljuju se privrednim subjektima koji su registrovani u prethodne dve godine počev od datuma objavljivanja konkursa za dodelu kreditnih sredstava, dok se Inovativni krediti dodeljuju privrednim subjektima koji su registrovani duže od dve godine počev od datuma objavljivanja konkursa za dodelu kreditnih sredstava.

Start-ap i inovativni krediti odobravaju se za Projekat razvoja novog ili postojećeg proizvoda ili usluge iz oblasti IKT (Inovativni projekat).

Pravo na korišćenje start-ap i inovativnih kredita imaju privredni subjekti registrovani u Agenciji za privredne registre u oblasti:

- Izdavanje ostalih softvera;

- Računarsko programiranje;

- Izdavanje računarskih igara;

- Konsultantske delatnosti u okviru informacione tehnologije;

- Upravljanje računarskom opremom;

- Ostale usluge informacione tehnologije;

- Obrada podataka, hosting, sl;

- Veb portali;

- Kablovske telekomunikacije;

- Bežične telekomunikacije;

- Satelitske telekomunikacije;

- Ostale telekomunikacione delatnosti.

Uredbom je predviđena sledeća namena kredita:

- kupovina opreme (ne starije od pet godina);

- kupovina nematerijalne imovine, kao što je softver;

- kupovina trajnih obrtnih sredstava (za repromaterijal);

- plaćanje usluge izrade i realizacije Inovativnog projekta (troškovi za zaposlene koji rade na izradi Inovativnog projekta).

Visina kredita iznosi:

- od 300.000,00 do 1.500.000,00 dinara – za preduzetnike;

- od 500.000,00 do 3.000.000,00 dinara – za pravna lica;

- rok otplate do četiri godine;

- grejs period do jedne godine (u okviru roka otplate od četiri godine);

- tromesečna otplata kredita.

Kamatna stopa je 1% na godišnjem nivou, a u grejs periodu se kamata obračunava i pripisuje glavnom dugu.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, 02.03.2016.
Naslov: Redakcija