Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

APV: RASPISANI KONUKRSI ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA U VEZI SA POLJOPRIVREDNOM I STOčARSKOM PROIZVODNJOM I ZA SUFINANSIRANJE IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE VODNIH OBJEKATA U JAVNOJ SVOJINI, NA TERITORIJI AP VOJVODINE


Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava kojima će se sufinansirati programske aktivnosti udruženja građana u 2016. godini na teritoriji AP Vojvodine, čija je delatnost u vezi sa poljoprivrednom i stočarskom proizvodnjom.

Cilj konkursa jeste podrška radu udruženja građana čija je aktivnost usmerena na podsticanje razvoja i unapređivanje poljoprivredne i stočarske proizvodnje na teritoriji AP Vojvodine.

Predmet konkursa jeste dodela bespovratnih sredstava za sufinansiranje: programskih aktivnosti udruženja građana i poboljšanje uslova rada udruženja građana.

Sredstva ovog konkursa ne mogu se koristiti za finansiranje troškova organizovanja i održavanja lokalno tradicionalnih manifestacija, kao i izložbi stoke.

Preuzmite:

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje izgradnje i rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini i objekata fekalne kanalizacije u 2016. godini

Predmet konkursa je sufinansiranje izgradnje i rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini i odvođenje otpadnih – fekalnih voda radi unapređenja životnih uslova u gradskim, prigradskim i seoskim naseljima na celokupnoj teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, a cilj je obezbeđenje sanitarno čiste pijaće vode za potrebe domaćinstva i bezbedno odvođenje i prečišćavanje upotrebljenih fekalnih voda iz domaćinstava i delom od korisnika iz industrijskih pogona. Obezbeđivanjem dostojnih uslova življenja sprečava se migracija stanovništva iz prigradskih i ruralnih naselja. 

Radovi u smislu ovog konkursa, se odnose na izgradnju ili rekonstrukciju objekata vodosnabdevanja, kao što je bušenje i opremanje bunara, objekata i opreme za poboljšanje kvaliteta vode-fabrika vode, crpnih stanica, nabavke i ugradnje elektromašinske opreme, rezervoara, glavnih magistralnih dovodnika vode do naselja ili industrije, odnosno za odvođenje otpadnih – fekalnih voda: kolektorskih vodova (bez kućnih priključaka), crpnih stanica, nabavku elektromašinske opreme i uređaja za prečišćavanje otpadnih – fekalnih voda. 

Preuzmite:

Izvor: Vebsajt Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, 02.03.2016.
Naslov: Redakcija