Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O ZAPOSLENIMA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE: PREDVIđENO JE DA PRIMENA ZAKONA POčNE OD 1. DECEMBRA 2016. GODINE. SLUżBENICI ćE BITI JEDINI PROFESIONALCI U UPRAVI NA LOKALNOM NOVOU, A POSTOJAćE I NAMEšTENICI I FUNKCIONERI. NOVINA JE I UNAPREđEN DISCIPLINSKI POSTUPAK, KOJI ZNATNO PODIżE ODGOVORNOST SLUżBENIKA


Cilj Predloga zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave je profesionalizacija i depolitizacija službenika na lokalnom nivou, izjavila je ministarka državne uprave i lokalne samouprave, Kori Udovički.

Obrazlažući Predlog zakona u Narodnoj skupštni Republike Srbije, ministarka je istakla da se odgovorna, funckcionalna i efikasna uprava ne može obezbediti samo jednim zakonom, te da će biti doneti i drugi propisi koji će dopinositi usavršanju službenika i modernizaciji službi koje pružaju usluge građanima i upravljaju državnim resursima.

Kako je predloženo, novi propisi o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave primenjivaće se od 1. decembra 2016. godine.

Službenici će biti jedini profesionalci u upravi na lokalnom novou, a postojaće i nameštenici i funkcioneri.

Postojaće jasni kriterijumi za zapošljavanje službenika, njihovo napredovanje na osnovu rezultata rada i usavršavanja. Predviđen je konkurs i za zapošljavanje službenika na položaju da bi se izabrali najbolji kandidati.

Biće forimiran i Savet za stručna usvršavanja zaposlenih na lokalu.

Predlog zakona predviđa uvođenje službeničkog sistema po ugledu na organe državne uprave, koji na državnom nivou funkcioniše od 2006. godine.

Predložena rešenja uvode niz novina, među kojima je Kadrovski plan, koji usvaja skupština opštine ili grada sa ciljem da se obezbedi planiranje kadrova i da se zapošljavanje ograniči na raspoloživa sredstva u budžetu.

Novina je i uvođenje detaljnog uređenja konkursnih postupaka zapošljavanja i obaveze ocenjivanja službenika po propisima za državne službenike, pošto se trenutno samo delimično uređuje konkursni postupak, a ocenjivanje je površno i retko se primenjuje.

Predlog zakona predviđa da upravom rukovode službenici na položaju i da u njoj rade službenici i nameštenici, određena radna mesta u autonomnim pokrajinama postaju položaji, a prvi put se otvara mogućnost postavljenja v. d. načelnika, koji trenutno ne postoji.

Novina je i unapređen disciplinski postupak, koji znatno podiže odgovornost službenika.

Izvor: Vebsajt RTS, Ivana Čkonjević, 01.03.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija