Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O POTVRĐIVANJU IZMENA I DOPUNA KONVENCIJE O FIZIČKOJ ZAŠTITI NUKLEARNOG MATERIJALA: ZAKON STUPA NA SNAGU 5. MARTA 2016. GODINE


5. marta 2016. godine na snagu će stupiti Zakon o potvrđivanju izmena i dopuna Konvencije o fizičkoj zaštiti nuklearnog materijala ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2016), čime su stvoreni uslovi da naša zemlja postane ugovorna strana izmena i dopuna Konvencije. Narodna skupština Republike Srbije je ovaj zakon usvojila 19. februara 2016. godine. Potvrđen je Ukazom predsednika Republike Srbije od 22. februara 2016. godine.

Cilj izmena i dopuna je da se, kroz proširenje delokruga Konvencije i uvođenje novih mera i standarda, unapredi fizička zaštita nuklearnog materijala i objekata i da se nedozvoljena dela uvedu u režim kažnjivosti kako bi se sprečila zloupotreba od strane neovlašćenih subjekata.

Osnovna konvencija - Konvencija o fizičkoj zaštiti nuklearnog materijala (Convention on the Physical Protection of Nuclear Material) je međunarodno-pravni instrument u oblasti fizičke zaštite nuklearnog materijala koji se koristi u miroljubive svrhe. Na snazi je od 1987. godine od kada je i naša zemlja njena ugovorna strana. Odluka da se Konvencija izmeni i dopuni i tako prilagodi aktuelnim međunarodnim standardima i preporukama doneta je 8. jula 2005. godine, u sedištu Međunarodne agencije za atomsku energiju u Beču.

Donošenje Zakona o potvrđivanju je i značajan korak na putu usklađivanja sa legislativom Evropske unije koja je ugovorna strana Konvencije o fizičkoj zaštiti nuklearnog materijala od 6.10.1991. godine. Evropska komisija je 2007. godine donela odluku kojom odobrava pristupanje izmenjenoj i dopunjenoj Konvecniji koja time postaje i sastavni deo EU zakonodavstva.

Da bi izmene i dopune i stupile na snagu, što još uvek nije slučaj, potrebno je da prođe trideset dana od dana na koji je dve trećine država ugovornica deponovalo svoje instrumente za ratifikaciju, prihvatanje ili potvrđivanje (član 20.2.).

Ovaj međunarodni ugovor je u nadležnosti Međunarodne agencije za atomsku energiju.

Izvor: Vebsajt Agencija za zaštitu od jonizujućih zračenja, 01.03.2016.
Naslov: Redakcija