Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ROKOVI ODREĐENI UREDBAMA KOJI NASTUPAJU U MARTU 2014. GODINE


UREDBA O KLASAMA VAZDUŠNOG PROSTORA REPUBLIKE SRBIJE I USLOVIMA ZA NJIHOVO KORIŠĆENJE ("Sl. glasnik RS", br. 106/2013)

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 6. marta 2014. godine.

UREDBA O KORIŠĆENJU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA TOV JUNADI ("Sl. glasnik RS", br. 55/2012 i 96/2012)

Korisnik sredstava dužan je da najkasnije do 31. marta 2014. godine, za grla za koja je ostvario podsticajna sredstva, podnese Upravi za agrarna plaćanja kopiju prijemnice izdatu od klanice i kopiju uverenja o zdravstvenom stanju životinja overene od nadležnog veterinarskog inspektora kojim pravda dobijena podsticajna sredstva.

UREDBA O METODOLOGIJI PRIKUPLJANJA PODATAKA ZA NACIONALNI INVENTAR NENAMERNO ISPUŠTENIH DUGOTRAJNIH ORGANSKIH ZAGAĐUJUĆIH SUPSTANCI ("Sl. glasnik RS", br. 76/2010)

Subjekti izveštavanja podatke za Inventar dostavljaju jednom godišnje i to najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

UREDBA O SADRŽINI, OBRASCU I NAČINU PODNOŠENJA JEDINSTVENE PRIJAVE NA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE, JEDINSTVENIM METODOLOŠKIM PRINCIPIMA I JEDINSTVENOM KODEKSU ŠIFARA ZA UNOS PODATAKA U JEDINSTVENU BAZU CENTRALNOG REGISTRA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 54/2010, 124/2012 i 119/2013)

Izuzetno, ako podnosilac jedinstvene prijave - pravno lice ne poseduje tehničke uslove za neposredno podnošenje Centralnom registru jedinstvene prijave u elektronskom obliku, do obezbeđenja tih uslova, a najdalje do 1. marta 2014. godine, jedinstvenu prijavu u elektronskom obliku može podnositi posredstvom Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje ili Nacionalne službe za zapošljavanje.

Izvor: Redakcija, 2.3.2014.