Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU: Pravni sistem Srbije ne razlikuje "žrtve" od "oštećenih". Prepoznavanje "osetljivih grupa" je obaveza iz Akcionog plana za Poglavlje 23 u pregovorima sa EU


Pravni sistem Srbije ne razlikuje "žrtve" od "oštećenih" - i to bi moralo da se promeni - zaključak je okruglog stola "Položaj oštećenih odnosno žrtava u krivičnom postupku". Sistem bi inače morao da prepozna "osetljive grupe", jer Srbiju na to obavezuje i Akcioni plan za Poglavlje 23 u pregovorima sa Evropskom unijom.

"To praktično znači da su u istom pravnom položaju neko kome je ukraden bicikl i neko ko je žrtva silovanja. Što apsolutno, složićete se, ne bi trebalo da bude tako. Zakon, pre svega, mora biti u stanju da prepozna posebno osetljive kategorije oštećenih kojima bi dao status žrtve", smatra Milena Vasić iz Komiteta pravnika za ljudska prava (YUCOM).

Žrtve ili, pravno rečeno, oštećeni, nisu u boljem položaju ni kada se govori o odlaganju krivičnog postupka ali i kada se zaključuje sporazum o priznanju krivice. U tim postupcima oštećeni jednostavno ne učestvuju.

"To je posebno apsurdno kada imate u vidu odredbe koje uređuju odlaganje krivičnog gonjenja i koje predviđaju da jedna od mera koja se nalaže osumnjičenom jeste obaveza da nadoknadi štetu oštećenom", kaže zamenik Republičkog javnog tužioca Goran Ilić.

Statistika je porazna kada se govori o nasilju u porodici - zamenik Zaštitnika građana kaže da su od ukupno 3.733 podnete prijave svega 10 odsto postale i krivične prijave. To bi trebalo da se promeni od 1. juna 2017. godine, kada na snagu stupa novi Zakon o sprečavanju nasilja u porodici ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016) - do tada će biti završena obuka sudija, tužilaca i policajaca.

Svakako loš tretman žrtava postaje još gori na naslovnim stranama tabloida - pa su tako, kažu u Savetu za štampu, prošle godine "pomerene granice" senzacionalizma, s obzirom na to da je o ubistvu jedne pevačice napisano preko 150 novinskih tekstova.

Izvor: Vebsajt N1, Jovana Štetin, 01.02.2017.
Izvod iz vesti, Naslov. Redakcija