Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU: MINISTARSTVO RADA RAZMOTRIćE PREDLOG SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA SRBIJE DA SE KAZNENI PENALI ZA PREVREMENU PENZIJU IZBRIšU POSLE 65. GODINE żIVOTA


Ukoliko bi Vlada Republike Srbije prihvatila predlog Saveza samostalnih sindikata Srbije (SSSS), iznet pre nekoliko dana na Socijalno-ekonomskom savetu, penzioneri koji su otišli u penziju sa 40 godina staža, ali bez odgovarajućeg broja godina života i koji zbog toga plaćaju penale, nastavili bi da posle napunjenih 65 godina primaju penziju u punom iznosu. Dakle, bez umanjenja od 0,34 odsto mesečno ili, recimo, svih 20,4 odsto ako su otišli u penziju sa 40 godina radnog staža i 60 godina života.

Izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 i 142/2014 - dalje: Zakon), koje je inicirao SSSS, član 70a glasio bi da se "visina prevremene starosne penzije određuje na isti način kao i visina starosne penzije, s tim što se iznos tako određene penzije umanjuje za 0,34 odsto za svaki mesec pre navršenih 65 godina života". "Nakon navršenih 65 godina života, penzija se više ne bi umanjivala", kaže Ljubisav Orbović, predsednik SSSS.

"Ministarstvo rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja odgovorilo je da je spremno da inicijativu za izmenu i dopunu Zakona razmotri u okviru predstojećeg rada na izmenama tog Zakona", kaže Orbović.

S obzirom na to da ovaj sindikat ima podršku i drugih sindikata, istrajaće se u borbi da se ovaj problem reši u korist penzionera koji su "kažnjeni" samo zato što su u penziju otišli koju godinu pre 65.

Ostaje da se vidi da li bi, ukoliko izmena Zakona prođe, ta olakšica mogla da se primeni retroaktivno, jer je već krajem 2015. godine dosta ljudi otišlo u prevremenu penziju.

U PIO fondu kažu da je pravo na prevremenu starosnu penziju od 2. januara 2015. godine, kada je Zakonom o izmenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 142/2014) uveden ovaj osnov ostvarivanja prava na penziju, do danas ostvarilo ukupno 8.078 korisnika. Od tog broja 1.359 su žene i 6.719 muškarci.

Maksimalno trajno umanjenje iznosa penzije od 20,4 odsto ima ukupno 1.955 korisnika (298 žena i 1.657 muškaraca) i najveći je broj korisnika upravo sa najvišim stepenom umanjenja.

Budući da je ostvarivanje prava na prevremenu starosnu penziju tek godinu dana u primeni ne može se govoriti o uporednim podacima i trendu, kažu u PIO.

Nije pravedno, kaže Orbović, da neko ko ima 60 godina i ko je zbog privatizacije, stečaja ili zbog toga što je proglašen tehnološkim viškom morao da napusti firmu sad bude dodatno kažnjen i penalima, to jest nižom penzijom.

"Taj neko ko je godinama bio na minimalcu, ili je dobijao simboličnu novčanu pomoć sa biroa rada, već je osuđen na minimalnu penziju. Kada se na taj minimalac dodaju i penali od 0,34 odsto mesečno, od čega će ti ljudi da žive?", pita on.

Osnovni zahtev je, dakle, da umanjenje penzija ne bude trajno, kako je to sada.

Prema važećem Zakonu, umanjena penzija odnosi se na muškarce koji odu u penziju pre 65. godine i žene pre 61. Penali za prevremeno penzionisanje ne odnose se jedino na one koji imaju 45 godina radnog staža.

Namera zakonodavca prilikom uvođenja penala bila je da se penzionisanje odloži, prvenstveno zbog toga što je odnos zaposlenih i penzionera vrlo nepovoljan, gotovo jedan prema jedan. Procena zakonodavca je da će kazneni poeni za deset godina primene budžetu uštedeti 185 milijardi dinara.

Orbović kaže da je popravni za prevremene penzije i plaćanje penala važan za sve one koji će sutra otići u penziju pre vremena, a posebno onima koji su posle decenija rada morali da napuste posao bez veće u šanse da se ponovo zaposle.

Izvor: Vebsajt Politika, Jasna Petrović-Stojanović, 29.01.2016.
Naslov. Redakcija