Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA: POREZ NA DOBITKE OD IGARA NA SREćU PLAćA SE NA POJEDINAčNO OSTVAREN DOBITAK KOJI PRELAZI IZNOS OD 11.165 DINARA, OSIM DOBITKA OD IGARA KOJE SE PRIREđUJU U IGRAčNICAMA (KAZINIMA) I NA AUTOMATIMA


Za dobitke veće od 11.165 dinara, nijedan igrač u kladionicama još uvek nije platio porez. Taj iznos i dalje ide na teret kladionica, koje ne žele da opterećuju igrače. Ali istovremeno ističu da je pitanje koliko će još moći da izdrže budući da Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015 - dalje: Zakon), usvojen 29. decembra 2015. godine, predviđa da poreska osnovica sada obuhvata i uplatu, a ne samo dobitak.

Zaposleni, u kladionicama kažu da nisu dobili nikave smernice za primenu novog Zakona, a igrači tvrde da ih niko nije obavestio o novim pravilima u slučaju dobitka.

Primenom Zakona, naime, za svaki dobitak u kladionici iznad 11.165 dinara, dobitnicima bi na licu mesta trebalo da se odbija porez od 20 odsto. Osim toga, novina je i da će se u kladionicama porez plaćati i na uloženi deo dobitka. Po ovom Zakonu, međutim, za isti dobitak u kazinu porez se ne plaća.

Iz Ministarstva finansija objašnjavaju da je cilj da se izjednači poreska osnovica za sve obveznike koji ostvaruju istu vrstu primanja. Vlasnici kladionica i kladioničari, međutim - ne misle tako. Ubrzo po usvajanju ovog Zakona, Udruženje priređivača igara na sreću (UPIS) saopštilo je da je "član 83. novog Zakona protivustavan, protivzakonit i štetan, jer favorizuje kazino i igre na sreću na automatima, a na štetu sportskog klađenja". 27. januara 2016. godine, Narodnoj skupštini Republike Srbije predata je i inicijativa za brisanje spornog člana 83 Zakona, koju je potpisalo više od 100.000 građana Srbije, a UPIS je, dva dana kasnije, Ustavnom sudu podneo inicijativu za ocenu ustavnosti tog člana. Dok se Narodna skupština i Ustavni sud ne izjasne o ovim inicijativama, kladionice, zbog svojih igrača, po svemu sudeći, novi Zakon neće primenjivati.

- Primena novog Zakona na licu mesta, odnosno u kladionicama je i tehnički teško izvodljiva - tvrdili su zaposleni u kladionicama. - Trebalo bi da imamo obučenog radnika ili softver koji bi posebno računao porez za svaki dobitak. Jer, 11.165 dinara je neoporezivi deo, a sve "preko" umanjivalo bi se za 20 odsto. Osim toga, moralo bi precizno da se zna kako i gde se "sliva" novac od naplaćenog poreza.

Novim pravilima nisu zadovoljni ni igrači, jer, kako kažu, mogu da budu na gubitku i u slučaju dobitka.

- To lako može da se desi kada je kvota niska, na primer, 1,10 - kaže jedan od igrača. - Ako na te utakmice uložim 100 evra, dobitak bi trebalo da mi bude 110. Ali pošto se igraču sada dobitak ne umanjuje za uloženih 100 evra, po novom zakonu porez bi mi bio 22 evra. Konačno bih, dakle, uzeo 88 evra, što je za 12 manje od uloženog. Ukoliko se pak počne sa primenom novog Zakona, igraću u inostranstvu preko interneta ili ću uplaćivati više tiketa sa manjim pojedinačnim dobicima.

U kladionicama kažu i da su novim Zakonom kockarnice nepravedno privilegovane budući da su igrači koji se dobitku nadaju u kazinu ili na poker aparatima u povlašćenijem položaju od onih koji vole tikete. Jer, po novim pravilima, Srbija je jedna od retkih zemalja u kojoj igrač može da dobije 100.000 dinara u kazinu ili na poker aparatima i da ne plati ni dinar poreza, dok za dobitak u kladionici od 15.000 dinara mora da plati porez od 20 odsto.

Inače, po osnovu igara na sreću, u budžet Srbije je 2015. godine, uplaćeno gotovo šest milijardi dinara. Od te sume, milijardu i po "slilo" se iz kladionica.

ZAKON O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 - ispr., 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015 i 5/2016 - usklađeni din. izn.)

Dobici od igara na sreću

Član 83

Obveznik poreza na dobitke od igara na sreću je fizičko lice koje ostvari dobitak od igara koje se smatraju igrama na sreću u smislu zakona kojim se uređuju igre na sreću.

Oporezivi prihod za dobitke od igara na sreću predstavlja svaki pojedinačni dobitak od igara na sreću, osim onih koji su oslobođeni ovim zakonom.

Ako se dobitak sastoji od stvari i prava, oporezivi prihod iz stava 2. ovog člana predstavlja tržišna vrednost stvari ili prava u momentu kada je dobitak ostvaren.

Porez na dobitke od igara na sreću ne plaća se na:

1) pojedinačno ostvaren dobitak iz st. 2. i 3. ovog člana, do iznosa od 11.165 dinara;

2) ostvaren dobitak od igara koje se priređuju u igračnicama (kazinima) i na automatima.

Izvor: Vebsajt Novosti, J. M. - V. C. S, 02.02.2016.
Naslov: Redakcija