Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA O OBAVEZNOJ PROIZVODNJI I PROMETU HLEBA OD BRAŠNA "T-500": DO 31. JULA 2016. GODINE CENA HLEBA "SAVA" OSTAJE OGRANIčENA NA MAKSIMALNO DO 46 DINARA. ZA KRšENJE UREDBE PREDVIđENE KAZNE DO DVA MILIONA DINARA I ZATVARANJE OBJEKATA DO GODINU DANA


Vlada Republike Srbije produžila je do 31. jula 2016. godine Uredbu kojom se cena hleba "Sava" ograničava na maksimalno do 46 dinara.

Uredbom o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna "T-500"("Sl. glasnik RS", br. 7/2016)pekari se obavezuju da taj hleb od 500 grama mora da čini najmanje 40 odsto njihove dnevne proizvodnje.

Trgovci takođe imaju obavezu da u kompletnom plasmanu hleba, bar 40 odsto dnevne ponude bude hleb "Sava".

Uredba, koja je stupila na snagu 1. februara 2016. godine, predviđa kazne do dva miliona dinara i zatvaranje objekata do godinu dana, ukoliko se propisi ne poštuju. Hleb mora biti plaćen pekarima u roku od 20 dana.

Vlada Republike Srbije je cenu tog hleba pod trgovačkim imenom "Sava", prvi put Uredbom ograničila u julu 2011. godine.

Izvor: Vebsajt Novosti, 02.02.2016.
Naslov: Redakcija