Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA O RASPODELI PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2016. GODINI: SUBVENCIJE ZA RATARSKU PROIZVODNJU SMANJENE SU NA 4.000 DINARA PO HEKTARU, PREMIJE ZA MLEKO OSTAJU SEDAM DINARA PO LITRU


Uredbom o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2016. godini ("Sl. glasnik RS", br. 8/2016) subvencije za ratarsku proizvodnju smanjene su na 4.000 dinara po hektaru, odnosno 2.000 dinara po hektaru biće osnovni podsticaj za biljnu proizvodnju i 2.000 dinara po hektaru regres za đubrivo.

Subvencije za ratarsku proizvodnju po hektaru u 2015. godini bile su 12.000 dinara, od kojih je 6.000 dinara bilo u novcu, a 6.000 dinara za mineralno đubrivo i gorivo, a pravo na to su imala registrovana gazdinstva najviše za 20 hektara.

U novoj Uredbi koja je usvojena 30. januara 2016. godine navedeno je da će premije za mleko i u 2016. biti sedam dinara po litru.

Podsticaji u stočarstvu u 2016. godini kreću se od 60 dinara za roditeljske kokoške do 25.000 dinara po grlu za priplodne mlečne i tovne krave.

Uredbom su predviđeni i podsticaji za kvalitetne priplodne matice ribe šarana i pastrmke od 500 i 300 dinara po grlu, dok su podsticaji za proizvodnju konzumne ribe 10 dinara po kilogramu proizvedene ribe.

Podsticaji za košnice pčela biće 600 dinara po košnici.

Za regresiranje premije osiguranja za useve, plodove, višegodišnje zasade, rasadnike i životinje namenjeno je 450 miliona dinara. 

Direktna plaćanja za podsticaje poljoprivrednicima, kako je navedeno u Uredbi, iznosiće oko 16,9 milijardi dinara, od čega je za premije za mleko opredeljeno 3,4 milijarde, za osnovne podsticaje za biljnu proizvodnju i za regres za djubrivo po oko 3,5 milijardi, a za regres za troškove skladištenja u javnim skladištima 500.000 dinara.

Za organsku proizvodnju u ovoj godini predviđeno je 92 miliona dinara, a za očuvanje biljnih i životinjskih genetičkih resursa 58 miliona dinara.

Za kreditnu podršku poljoprivredi obezbeđeno je 600 miliona, a za posebne podsticaje je oko 232 miliona dinara.

Izvor: Vebsajt Beta, 01.02.2016.
Naslov: Redakcija