Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

USKORO NACIONALNA STRATEGIJA ZA ISTRAŽIVANJ,RAZVOJ I INOVACIJE: U OKVIRU STRATEGIJE BIćE USPOSTAVLJEN CENTAR ZA TRANSFER TEHNOLOGIJA I NAPRAVLJENA NOVA šEMA GRANTOVA


Pravna baza Paragraf Lex

Zajednički projekat Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Evropske unije će do juna 2018. godine biti finansiran u iznosu od 2.5 miliona evra kroz Instrument za pretpristupnu pomoć Evropske unije, a projektom će upravljati Svetska banka. Projekat predstavlja nadogradnju na uspehe postignute kroz tekući Projekat podrške inovacijama u Srbiji, koji finansira EU, a koji je pomogao u osnivanju Fonda za inovacionu delatnost Srbije. Uz korišćenje grantova u vrednosti od 8.4 miliona evra, Fond za inovacionu delatnost je uspešno podržao 53 inovativne start-ap i tehnološki intenzivne kompanije u periodu od 2011. do 2014. godine.

Novi Projekat podrške istraživanjima, inovacijama i transferu tehnologija će pomoći Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Fondu za inovacione delatnosti u daljem jačanju istraživanja, razvoja i inovacija u Srbiji, kao i u pilotiranju sistema za transfer tehnologija radi podsticanja ekonomije zasnovane na znanju.

Stručnjaci Svetske banke će podržati Ministarstvo u izradi nacionalne Strategije za istraživanja i razvoj i inovacije, Infrastrukturne mape puta za istraživanja i razvoj i Akcionog plana.

Glavni ciljevi nove strategije su:

- preusmeravanje sa kvantiteta ka kvalitetnijim rezultatima istraživanja,

- uspostavljanje Centra za transfer tehnologija koji će angažovati međunarodne eksperte kako bi pomogli istraživačkim institutima u Srbiji da komercijalizuju svoje ideje u saradnji sa kancelarijama za transfer tehnologija u Srbiji.

- projekat će takođe podržati izradu nove šeme grantova radi jačanja saradnje između industrije i istraživačkih organizacija u Srbiji u oblasti istraživanja i razvoja. Svetska banka će olakšati proces konsultacija sa industrijom za potrebe izrade nove šeme grantova. Fond za inovacionu delatnost će raditi na implementaciji šeme grantova za saradnju, a početak ovog programa se očekuje tokom 2015. godine. Grantove će finansirati EU i Vlada Srbije sa dodatnih 4.4 miliona evra.

Navedene projektne aktivnosti su usmerene ka jačanju međunarodnog pozicioniranja srpske privrede kroz preusmeravanje srpskog istraživačkog tela ka potrebama industrije u zemlji i inostranstvu i učiniće istraživački sektor konkurentnijim na evropskom i međunarodnom tržištu, što bi dugoročno trebalo da dovede do otvaranja radnih mesta i ekonomske konkurentnosti.

Izvor: Vebsajt Fonda za inovacionu delatnost, 02.02.2015.