Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PROPISI


 • NACIONALNA KONTROLNA LISTA ROBE DVOSTRUKE NAMENE SVRSTANE PO CARINSKOJ TARIFI (Ažurirano 1.1.2014. godine)
 • ODLUKA O KOORDINIRANOM SPROVOĐENJU IZBORA ZA NARODNE POSLANIKE I IZBORA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE, RASPISANIH ZA 16. MART 2014. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 9/2014)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA VERSKU NASTAVU U ŠKOLI ("Sl. glasnik RS", br. 9/2014)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU BOJE GLASAČKOG LISTIĆA I BOJE KONTROLNOG LISTA ZA PROVERU ISPRAVNOSTI GLASAČKE KUTIJE, ZA GLASANJE NA IZBORIMA ZA NARODNE POSLANIKE NARODNE SKUPŠTINE, RASPISANIM ZA 16. MART 2014. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 9/2014)
 • PRAVILNIK O LICENCAMA ZA PREVOZ U ŽELEZNIČKOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2014)
 • PRAVILNIK O LICENCAMA ZA UPRAVLJANJE ŽELEZNIČKOM INFRASTRUKTUROM ("Sl. glasnik RS", br. 9/2014)
 • PRAVILNIK O MERNIM SISTEMIMA ZA KOMPRIMOVANA GASOVITA GORIVA ZA VOZILA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2014)
 • PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽAJU IZVEŠTAJA O IZVOZU I UVOZU ROBE DVOSTRUKE NAMENE, PRUŽENOJ BROKERSKOJ USLUZI I TEHNIČKOJ POMOĆI ("Sl. glasnik RS", br. 9/2014)
 • PRAVILNIK O OBRASCU I SADRŽAJU ZAHTEVA ZA IZDAVANJE DOZVOLE, OBRASCU DOZVOLE, OBRASCU I SADRŽAJU SERTIFIKATA I POTVRDA KOJI PRATE IZVOZ I UVOZ ROBE DVOSTRUKE NAMENE ("Sl. glasnik RS", br. 9/2014)
 • PRAVILNIK O ODREĐIVANJU VISINE TROŠKOVA STRUČNE KONTROLE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 9/2014)
 • PRAVILNIK O POSTUPKU I NAČINU IZDAVANJA ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA POSREDOVANJA PRI ZAPOŠLJAVANJU POMORACA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2014)
 • PRAVILNIK O PREKOGRANIČNOM PROMETU I TRGOVINI ZAŠTIĆENIM VRSTAMA ("Sl. glasnik RS", br. 99/2009 i 6/2014)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA VINOGRADARSKOG REGISTRA, KAO I OBRASCU ZAHTEVA ZA UPIS U VINOGRADARSKI REGISTAR ("Sl. glasnik RS", br. 33/2010 i 9/2014)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI I OBRASCU PLOČE SA RASPOREDOM RADNOG VREMENA, KAO I O OBRASCU ZAPISA O SATIMA ODMORA POMORACA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2014)
 • PRAVILNIK O TEHNIČKIM SREDSTVIMA ZA USPORAVANJE SAOBRAĆAJA NA PUTU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2014)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I POSTUPKU POLAGANJA ISPITA ZA STICANJE ZVANJA OVLAŠĆENI INTERNI REVIZOR U JAVNOM SEKTORU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2014)
 • PRAVILNIK O VISINI TAKSE ZA PRUŽANJE STRUČNE USLUGE VRŠENJA TEHNIČKOG NADZORA NAD BRODOVIMA UNUTRAŠNJE PLOVIDBE ("Sl. glasnik RS", br. 114/2013)
 • PRAVILNIK O ZDRAVSTVENOJ SPOSOBNOSTI POMORACA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2014)
 • STRATEGIJA REFORME JAVNE UPRAVE U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 9/2014)
 • POKRAJINSKA UREDBA O ROKOVIMA, NAČINU I POSTUPKU POVRAĆAJA NEUTROŠENIH BUDŽETSKIH SREDSTAVA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE VAN KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE, NA RAČUN IZVRŠENJA BUDŽETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 2/2014)
 • PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU DODELE SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA NOVOG SADA ZA PROGRAME I PROJEKTE IZ OBLASTI ZDRAVSTVA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 9/2012 i 3/2014)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU PARKING-MESTA ZA VOZILA OSOBA SA INVALIDITETOM NA JAVNOM PARKIRALIŠTU NA FUTOŠKOM PUTU KOD K. BR. 26 U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 3/2014)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU PARKING-MESTA ZA VOZILA OSOBA SA INVALIDITETOM NA JAVNOM PARKIRALIŠTU U MIČURINOVOJ ULICI NA PLATOU U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 3/2014)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU PARKING-MESTA ZA VOZILA OSOBA SA INVALIDITETOM NA JAVNOM PARKIRALIŠTU U ULICI BATE BRKIĆA KOD K. BR. 12 U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 3/2014)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU PARKING-MESTA ZA VOZILA OSOBA SA INVALIDITETOM NA JAVNOM PARKIRALIŠTU U ULICI LASLA GALA KOD K. BR. 23 U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 3/2014)
 • ODLUKA O KOMUNALNOM REDU ("Sl. list grada Niša", br. 67/2013 i 102/2013 - dr. odluka)
 • ODLUKA O ODRŽAVANJU ČISTOĆE NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE I UPRAVLJANJU KOMUNALNIM OTPADOM ("Sl. list grada Niša", br. 3/2014 - prečišćen tekst)
 • ODLUKA O ORGANIZACIJI GRADSKIH UPRAVA GRADA NIŠA ("Sl. list grada Niša", br. 3/2014 - prečišćen tekst)
Izvor: Paragraf Lex