Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PODZAKONSKIM AKTIMA ROK OTPLATE GOTOVINSKIH POZAJMICA OGRANIČEN NA OSAM GODINA: Isto važi i za potrošačke kredite, osim onih za kupovinu automobila


Gotovinski krediti se od 1. januara 2019. godine mogu zajmiti samo na rok od osam godina, dok će od 2020. godine otplata biti moguća samo na sedam, a od 2021. godine na najviše šest godina. Isto važi i za potrošačke kredite, osim onih za kupovinu automobila, kod koje novogodišnje smanjenje na osam godina ostaje do daljeg. Ovo je rezultat nova tri propisa koje je usvojila Narodna banka Srbije, u cilju podsticanja prakse održivog kreditiranja stanovništva, među kojima je i ograničavanje ukupne mesečne zaduženosti na maksimalnih 60 odsto plate ili penzije.

Reč je o Odluci o upravljanju rizikom koncentracije po osnovu izloženosti banke određenim vrstama proizvoda ("Sl. glasnik RS", br. 103/2018), Odluci o izmenama i dopuni Odluke o adekvatnosti kapitala banke ("Sl. glasnik RS", br. 103/2018) i Odluci o izmenama i dopunama Odluke klasifikaciji bilansne aktive i vanbilansnih stavki banke ("Sl. glasnik RS", br. 103/2018).

- Usvojeni set podzakonskih akata odgovor je na prepoznatu potrebu za proaktivnom reakcijom NBS na sve učestaliju pojavu nenamenskog neobezbeđenog kreditiranja stanovništva po neopravdano dugim rokovima - ističu u centralnoj banci. - Novi propisi imaju za cilj da doprinesu sprečavanju nastanka problematičnih kredita u bankarskom sektoru i preduprede moguće posledice po finansijsku stabilnost i građane, ako bi se materijalizovali rizici koji su svojstveni nekontrolisanom odobravanju nenamenskih kredita stanovništvu na rokove koji nisu u skladu s rizičnošću ove vrste proizvoda i kreditnom sposobnošću svakog pojedinačnog dužnika.

Narodna banka, ipak, nije eksplicitno zabranila bankama duže rokove od pomenutih. Međutim, bankama će praktično biti neisplativo da građanima odobravaju ove zajmove na duži rok.

- Ni nakon početka primene novih propisa neće postojati prepreke da banka odobri i kredite s dužim rokovima otplate, kao i kredite dužnicima s višim stepenom kreditne zaduženosti ako nakon toga održava odgovarajući nivo kapitala, to jest ako u svakom trenutku ima dovoljno sopstvenih sredstava za ispunjenje svih regulatornih zahteva - ističu u NBS.

To praktično znači sledeće: ako banka u toku 2019. godine odobri potrošački kredit (osim onih za kupovinu motornih vozila), gotovinski ili drugi kredit (koji nije stambeni, niti minus po tekućem računu), s rokom otplate od osam i više godina, biće u obavezi da umanjuje svoj kapital za celokupan neotplaćeni iznos glavnice tog potraživanja od dužnika, sve do konačne otplate kredita - objašnjavaju u NBS. - U toku 2020. godine banka će biti dužna da umanjuje svoj kapital na isti način ako navedene kredite odobrava sa rokom otplate od sedam i više godina, dok se počev od 1. januara 2021. istovetno rešenje primenjuje u slučaju da banka odobri takav kredit čija je ugovorena ročnost šest i više od šest godina.

Na isti način banke će morati da umanjuju svoj kapital, koji se izračunava radi praćenja ispunjenosti propisanih pokazatelja adekvatnosti kapitala banke, za svakog klijenta kod kojeg se prekorači stepen kreditne zaduženosti od 60 odsto.

Potrošački krediti za kupovinu automobila će, prema novim propisima, od 2019. godine moći da se odobravaju na maksimalno 96 meseci, odnosno na osam godina. Za rokove duže od toga banke će morati da, kao i za keš, umanje vrednost kapitala.

Izvor: Vebsajt Novosti, D.I.Krasić, 29.12.2018.
Naslov: Redakcija