Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

KRIVIČNI ZAKONIK: Formirana radna grupa za razmatranje uvođenja kazne doživotnog zatvora za učinioce najtežih krivičnih dela protiv života i tela, kao i dela protiv polne slobode


Ministarka pravde Nela Kuburović formirala je 31. decembra 2018. godine radnu grupu za izmene i dopune Krivičnog zakonika ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 i 94/2016) koja će se baviti razmatranjem inicijative fondacije "Tijana Jurić" za uvođenje kazne doživotnog zatvora.

Fondacija Jurić se zalaže da se doživotni zatvor uvede, kao nova vrsta krivične sankcije u naš pravni sistem i to za učinioce najtežih krivičnih dela protiv života i tela, kao i dela protiv polne slobode u slučajevima kada je usled izvršenja dela nastupila smrt deteta, maloletnih lica, bremenite žene i nemoćnih lica.

Pored ove inicijative, Radna grupa će se baviti i mogućnostima za strože kažnjavanje višestrukih povratnika - učinilaca krivičnih dela nasilja, a što je nedavno inicirao ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović.

Predmet razmatranja će biti i inicijative komisije za borbu protiv narkomanije u školama, kažu u Ministarstvu pravde.

Napominju da se ova radna grupa bavi sistemskim usklađivanjem kaznene politike - visinom i vrstama kazni, u skladu sa društvenim potrebama.

Kada je u pitanju uvođenje novih i izmena postojećih krivičnih dela, o njima će se takođe diskutovati u toku 2019. godine.

Izvor: Vebsajt RTV, 31.12.2018
Naslov: Redakcija