Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O OZAKONJENJU OBJEKATA: Uspostavljena evidencija o svim objektima koji nisu upisani u katastar nepokretnosti


Republički geodetski zavod (RGZ) je po prvi put uspostavio evidenciju o objektima koji nisu upisani u katastar nepokretnosti za celokupnu teritoriju Republike Srbije.

Evidencija o objektima je uspostavljena u planiranom roku, u skladu sa ciljem koji je definisao Republički geodetski zavod i biće dostupna nadležnim organima na digitalnoj platformi Nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka, u skladu sa Zakonom o ozakonjenju objekata ("Sl. glasnik RS", br. 96/2015 i 83/2018).

"Evidencija je izrađena upoređivanjem sadržaja postojećeg digitalnog katastarskog plana sa satelitskim snimcima i raspoloživim digitalnim ortofotoom. Objekti su prikupljeni manuelnom digitalizacijom na osnovu vizuelne interpretacije sadržaja snimljenog iz vazduha. Evidencija sadrži objekte koji nisu upisani u katastar nepokretnosti, odnosno sadrži novoizgrađene objekte na terenu i objekte koji predstavljaju dogradnje i značajne promene oblika u odnosu na objekte koji postoje u digitalnom katastarskom planu (DKP)", navodi se u saopštenju RGZ-a.

Objekti su definisani položajem, približnim oblikom i pripadajućim karakteristikama: matični broj opštine, ime opštine, matični broj katastarske opštine, ime katastarske opštine, broj parcele, ID objekta, površina objekta, status i ažurnost digitalnog katastarskog plana, izvor podataka za definisanje geometrije objekta, da li je objekat na više parcela i komentar za dodatne informacije o objektu.

"Za postojeće DKP objekte, u zavisnosti da li su na terenu ostali nepromenjeni ili su isti uklonjeni, odnosno značajno izmenjeni, dodeljen im je odgovarajući opis u bazi podataka. Podaci o evidentiranim objektima su smešteni u prostornu bazu podataka u državnom prostornom referentnom sistemu ETRS89 u UTM projekciji. Za područje Republike Srbije (bez AP KiM) evidentirano je 4.310.026 objekata koji nisu upisani u katastar nepokretnosti i 1.218.970 DKP objekata koji su na terenu uklonjeni ili značajno izmenjeni", navodi se u saopštenju ovog zavoda gde se dalje dodaje:

"Ova evidencija je od najvećeg značaja za građane čiju su sad objekti popisani i nalaze se u bazi Republičkog geodetskog zavoda, kao i za poslove Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva finansija i druge državne organe i organe lokalne samouprave, a takođe i za ažuriranje katastra nepokretnosti, masovnu procenu vrednosti nepokretnosti, ažuriranje adresnog registra i druge oblasti RGZ-a".

Izvor: Vebsajt Kurir, 30.12.2018.
Naslov: Redakcija